Rüyada zift görmek imam nablusi

Rüyada Zift Görmek

Rüyada zift görmek, mala ve rızka delâlet eder. Zift ve boyayı bir arada görmek, kaçınılacak şeylerden korunmaya ve ziyarete işarettir. Bazı kere de zift görmek, kazanç ve tevbeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada elbisesine zift bulaştığını görmesi, hayır ve menfaata delâlet eder. Rüyada zift yediğini görmek, haram ma] yemeye veya gam ve hüzüne delâlet eder.

Rüyada zıt şeyler görmek

Rüyada Zıt Şeyler Görmek

Rüyada zıt  şeyler görmek,

Rüyada sağ olan bir adamın ölü olduğunu görmek, o kişinin hayatında elde edeceği nasibe delâlet eder. Buna mukabil, ölü bir adamın rüyada sağ olarak görülmesi, onun ahirette güzel ve büyük bir nasibe nail olacağına işarettir. Rüyada suyun ateşe, ateşin suya dönüştüğünü görmek, acayip haberlere ve beklenmedik hadiselere delâlet eder.

Rüyada zırh ustası görmek

Rüyada zırh ustası görmek

 Rüyada zırh ustası görmek

Kişinin rüyada zırh yapan ustayı görmesi, çetin ve müşkül işleri kolaylaştırmaya delâlet eder. Bekâr bir kişinin zırh ustasını görmesi, şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada zırh yapanı görmek, halka edeb ve ilim öğreten ve onlara iyi ahlâkı gösteren, buna mukabil kendisinde nifak olan kimseye delâlet eder. Yine zırh yapanı görmek, halkla ünsiyet ve ülfet etmeye, güze] ve hikmetli söz söylemeye işarettir.

Rüyada zırh görmek

Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal ve maişete delâlet eder. Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn ü eman,

b) Şeref,

c) Güzel geçim,

d) Evlat,

e) Nimet.

Bir kimsenin rüyada zırh görmesi, düşmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder. Çünkü, zırh harpte düşmandan korunmak için kullanılır. Rüyada zırh dokuduğunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kaleye delâlet eder.

Rüyada kendisine zırh giydirildiğini görmek, devlet dairelerinden birinde yüksek bir memuriyete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi, dinin korunmasına, kalbde kuvvete, bedende sıhhate delâlet eder. Bir kadının rüyada zırh görmesi, kendisi için örtüye ve kendisini muhafaza eden kocaya işarettir. Rüyada zırh görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya da delâlet eder.

Zırh, gücü kuvveti yerinde ve babasının yardımına koşan bir çocuğa da işarettir. Yine rüyada zırh giydiğini görmek, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa veya mal ve mülke delâlet eder. Rüyada demirden iki bileği olduğunu görmek, iki erkek akrabaya delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada”kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görmesi, rüya sahibinin çocuğuna ve yolculukta olan kuvvetine delâlet eder.

Rüyada zeytinyağı görmek

Bir kimsenin rüyada zeytinyağı görmesi, rızık ve helal mala delâlet eder. Rüyada zeytin yağı ile vücudunu yağladığını görmek, afiyet ve şifaya alâmettir. Bazan da zeytinyağı görmek, ilim, bereket, hidayet, hikmet, batını nur ve helal rızka delâlet eder. Yine zeytin yağı rüyası, göz ve gönül nuruna ve kalb safasma delâlet eder. Bir kimsnin rüyada zeytinyağı içtiğini görmesi, sihire veya hastalığa işarettir. Rüyada temiz ve güzel zeytinyağının çirkin olarak görülmesi, sözü bozmaya, vaadinden dönmeye delâlet eder.

Rüyada zeytin görmek

Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate,  güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin  mübarek bir meyvedir.  Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz ü berekete  delâlet eder. Zeytin ağacı diktiğini görmek, bol ve geniş rızka işarettir.  Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını örmek, çok ve bol nimete nail olmaya  işarettir. Zeytin ağacından indiğini veya düştügünü görmek, eldeki nimetin  noksanlaşacağma delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada zeytin ağaçlarından yaprak toplayıp evine götürdüğünü  görmek, hayırlı rızka ve çok mala delâlet eder.  Günahkâr bir adamın rüyada zeytin görmesi, iman ve hidayet nuruna ermeye,  tevbeye, ilme ve Kur’ân-ı Kerim okumaya delâlet eder.  Bazı kere de zeytin görmek, kolay elde edilen mala, helal rızka, sevince ve geçimde  genişliğe delâlet eder.

Yine rüyada zeytin görmek veya yemek, hayır ve berekete işarettir.  Zeytin ağacı görmek, mal, eşya ve şerefli bir kadına da delâlet eder. Rüyada ağaçtan  zeytin topladığını görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada zeytin yaprağı görmek, emniyet edilir sağlam bir  şeye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanların hayırlılarına delâlet eder.  Rüyada zeytin temizlediğini yahut sıktığını görmek, çetinlik ve  meşakkate işarettir. Zeytinin yaprağı ise, işte sabır ve sebata, hastaların iyileşip afiyet  bulmalarına delâlet eder.