Category Archives: E Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada ebe görmek

Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur. Ebeyi  güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına  nâiliyete delâlet eder.  Rüyada evine bir ebenin girdiğini görmek, hayır ve kerem sahibi bir kimseden iyilik ve  menfaat görmeğe; bir ebeyi çağırdığını görmek, bir mert insandan yardım… Read More »

Rüyada ebe gümeci görmek

Kişinin rüyada ebegümeci görmesi, eğer hasta ise şifa ve afiyet  bulacağına işarettir. Ebegümeci, hayır ve menfaate de delâlet eder.  Rüyada ebegümeci pişirip yediğini görmek, mide hastalığından halâs olmağa    alâmettir. Bazı kere de bu rüya, ele geçecek ve yabancı yerden gelecek paraya  delâlet eder. Yine ebegümeci rüyası hasta bir ahbabınızın afiyet haberini almaya  delâlet eder.

Rüyada ebem kuşağı görmek

İnsan için ebem kuşağı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.  Rüyada ebem kuşağının kırmızı olduğunu görmek, o sene içinde kan akmasına  delâlet eder. Ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur.  Rüyada ebem kuşağının yeşil görülmesi, kıtlıktan emin olmaya; sarı renkte  görülmesi, hastalığa delâlet eder. Rüyada bekâr bir adamın ebem kuşağı görmesi,  evlenmek ile tâbir olunur. Zira, şairler kadınları… Read More »

Rüyada Hz. Ebubekir Efendimizi Görmek

Hazret-i Ebû Bekir efendimizi rüyada görmek, devlet üstüne  devlettir. Çünkü o, bu ümmetin rahmeti, Allah Resulünün en sadık dostu ve mağara  arkadaşı ve Sıddıkların başıdır..  Rüyada Ebu Bekir (r.a)’i görmek, hilâfet ve imamete, akranı arasında şan ve şerefle  anılmaya, yücelik ve ulvî mertebeye, kıymetli kişiler arasında tutulmaya delâlet eder. Bazı kere de onu görmek, Allahü… Read More »

Rüyada ecnebi görmek

Rüyada yabancı bir kimseyi görmek, yolculuk, hediye, haber ve para ile  tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Rüyada kendini bir  yabancının işleriyle meşgul olur görmek, eğer ehilse memuriyet ile tâbir edilir.

Rüyada eczacı görmek

Bir kimsenin rüyada eczacıyı görmesi, kitap tasnifiyle meşgul bir âlime  işarettir. Eczane görmek de, insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.  Rüyada bir eczaneye girerek ilâç aldığını görmek, üzüntü ve keder verecek bir işe  delâlet eder. Çünkü ilâçlar dertler için alınır. Yine rüyada eczaneye girip aradığı ilâcı    bulamadığını görmek, bedendeki hastalığın devamına işarettir.

Rüyada edebiyat görmek

Bir kimsenin rüyadak edebî bir eseri okuduğunu veya şiir yazdığını  görmesi, ince ruh ve temiz kalbe delâlet eder. Rüyada bir başkasının şiir okuduğunu  görmek, evlilik veya dostuk, ya da sevindirici bir habere delâlet eder.

Rüyada efe görmek

Efeler kahraman ve bahadır olduklarından, rüyada herhangi bir efeyi görmek,  kahramanlıkla tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, insanın kendisine çok güveni  olduğuna işarettir.

Rüyada eğe görmek

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada elinde bir eğe olduğunu görmek,  müşkül ve zor işlerin kolaylaşmasına delâlet eder. Rüyada eğe ile demir eğelediğini  ve bunda sıkıntı çektiğini görmek, güç işlere ve zarara alâmettir. Rüyada kalın eğe  görmek, ağır söz, ince eğe lâtif sözdür. Elinde eğenin kırıldığını ve parça parça    olduğunu görmek, işlerin çıkmaza gireceğine ve… Read More »