Category Archives: F Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada fakıh fıkıh alimi görmek

Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve  fenne delâlet eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve  afiyet’e işarettir.  Asi ve günahkar bir adamın rüyada alim görmesi, tevbe ve istiğfara ve Allahü  Teâlâ’ya yönelmeye delâlet eder. Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir  olunur.  Şafiî mezhebinde bir adam başka… Read More »

Rüyada fakir görmek

Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksulluğa işarettir.  Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir  olduğunu görse: “- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24)  mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Yine  rüyada fakirlik görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve… Read More »

Rüyada fakire hizmet etmek

Bir kimsenin rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar  için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak hâlini görmesi,  Allahü Teâlâ indinde çok nasib ve güzel ölüme ve sâlihlerle arkadaş olmaya delâlet  eder. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir.

Rüyada fabrika görmek

Rüyada fabrika görmek, insanın bedeni ile tâbir olunur. Çünkü insan  vücudu da bir fabrika gibidir. Yine fabrika görmek, kazanç ve menfaate delâlet eder.  Çünkü fabrika kazanç kaynağıdır. Rüyada herhangi bir fabrikadan çıkıp yol boyu  yürüdüğünü görmek, eve gelecek bir misafire alâmettir.

Rüyada falcı görmek

Bir kimsenin rüyada falcı görmesi, amelini iptal etmeye işarettir. Rüyada bir  falcının yanına varıp ondan bir şeyler sorduğu görmek, rüya sahibi için, şiddetli  üzüntü ve kedere delâlet eder. Fala inanmak dinen haram olduğundan, rüyada da  bunu görmek bir fayda ve menfaat temin etmez. Rüyada falcı adamın yüzünü görmek, yalancı, hilekâr birine delâlet eder. Çünkü  falcılar… Read More »

Rüyada fanus görmek

Rüyada fanus görmek, izzet ve ikbale delâlet eder.  Rüyada fanusun söndüğünü görmek, memur için işinden azledilmeye, halk için de  nimetin zevaline işarettir. Rüyada bir şehirde birçok fanuslar yakılmış olduğunu görmek, o memleket  idarecilerinin adalet üzere olduklarına delâlet eder. Fenerlerin aniden sönüp şehrin  karanlıklar içinde kaldığını görmek ise, baştaki idarecilerin adaletsizliğine ve zulmüne  delâlet eder.

Rüyada fare görmek

Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını  görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde  oynaşır.  Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi  ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep  çalarak yerler. Bir kimsenin rüyada… Read More »

Rüyada fare deliği görmek

Kişinin rüyada fare deliği görmesi, bid’atlara tabi olmaya, bid’atçı ve  sapıkların eserlerine uymaya alâmettir. Bazı kere fare deliği, ağıza da delâlet eder.  Bu sebeple delikten bir hayvan çıktığını gören adamın ağzından o hayvan ayarında  bir söz çıkar.