Category Archives: G Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada gaip görmek

Rüyada gaip bir adamın çıkıp geldiğini görmek, ondan sevindirici bir haberin  erişeceğine işarettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada gurbette olan bir kimsenin geldiğini görmek,  ondan sürür verici bir habere delâlet eder. Veya o kişinin hemen geleceğine alâmettir.  Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada gaip olan kimsenin seferden geldiğini görmek,  işlerin kolaylığına delâlet eder. Yine gaip kişinin… Read More »

Rüyada ganimet görmek

Bir kimsenin rüyada ganimete eriştiğini görmesi, rahatlık, sevinç, rızık,  arzuya kavuşmak gibi şeylere delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada ganimet görmek, eğer kâfir malından ise  hayrın meydana gelmesine, şayet İslâm malından ise zarar ve ziyana delâlet eder. İslâm ordularının kâfirlerin ganimeti ile döndüklerini görmek, ucuzluk ve berekete  delâlet eder. Bunun tersi, kâfirlerin Müslümanların… Read More »

Rüyada gar görmek

Rüyada tren istasyonuna ait gar görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.  Çünkü tren kendisi uzundur ve çok kere insanları birbirinden ayırır. Garda bir  dostunuzu veya akrabadan bir kimseyi karşılamak, ayrılık alâmetidir.

Rüyada gaza ve cihat görmek

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi  şekilde tâbir olunur: a) Hayır, b) Menfaat, c) Sünneti ihya, d) Düşman üzerine zafer, e) Hasta için afiyet ve şifa, f) Adil hükümdar, g) Ganimet. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında Allah yolunda cihad ettiğini gören  kimsenin gerek kendi hali ve gerek ehl ü ıyalinin… Read More »