Category Archives: H Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada haberleşmek elçi vazifesi görmek

Cenk eden iki ordu arasında elçi vazifesi yaptığını görmek, rüya  sahibinin kadrinin yüceliğine delâlet eder.  Rüyada iki taraf arasında yapılan muhabereyi görmek, ecelin yaklaşmasına işarettir.  Bazı kere de bu rüya, hastanın ölmesine, mazlumun galip gelmesine, fitnenin  yatışmasına alâmettir.

Rüyada haber vermek gizli şeyleri haber vermek

Bir kimsenin rüyada gizlenmesi icap eden şeyi haber verdiğini  görmesi, malını israf etmeye, hikmeti ehil olmayana vermeye ve nedamete delâlet  eder.  Rüyada yüce Allah’ın kendisine verdiği nimetleri haber vermesi, Allahu Teâlâ’ya  şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye işarettir.  Rüyada gizli şeyleri haber verdiğini görmek, o şeylerin çok olacağına ve fakat israf  edileceğine delâlet eder.

Rüyada Habili görmek

Rüyada Hazret-i Adem’in oğlu Habil’i görmek, rüyasahibi hakkında  yapılacak hasede delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, düşmandan gelecek sıkıntılara  işarettir.  Yine rüyada Habil’i görmek, Allah’a itaatte bulunmaya ve Rabbi’nin ondan razı olduğu  bir yakınlığa delâlet eder.

Rüyada haç (put) görmek

Rüyada Hıristiyanlara mahsus haç görmek, üzüntü, keder ve gönül  karanlığına delâlet eder. Haç’ı kırıp paramparça ettiğini görmek, güzel amel işlemeye  ve İslâm’a bağlılığa delâlet eder.  Bazı kere de haç görmek, yalan söze, koğuculuk yapmaya, zina ile iftira etmeye ve  yalan yere şehadette bulunmaya alâmettir.  Yine haç rüyası, kadir ve şanı pek yüce Allah’a ibadet ve… Read More »

Rüyada hacamat görmek kan aldırmak

Rüyada hacamat görmek şu şekilde tâbir olunur: a) Emamet, b) Şart, c) Vazifeden azledilmek, d) Menfaat için malın harcanması, e) Beladan kurtuluş, f) Hapisten kurtuluş, g) Mektup, h) Zafer ve sıhhat… Kirmanî demiştir ki: Rüyada hacamat olduğunu gören bir emaneti alır ve bunun  hakkında mektup yazar. Eğer hasta ise afiyet bulur.  Rüyada hacamat olduğunu ve… Read More »

Rüyada haccetmek Kabeyi görmek

Hac ibadeti İslâm’ın beş şartından biridir. Bu sebeple rüyada, şer’î  ölçüler içinde haccettiğini, Kabe’yi tavai eylediğini ve hac farizasını yerine getirdiğini  görmek, dinde güzellik ve istikamete, büyük sevaba, korkudan emin olmaya, borçtan  kurtulmağa ve Müslümanlara verilecek emanetlere delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek beş vech ile tâbir olunur: a) Emn, b)… Read More »

Rüyada ihrama girdiğini görmek

Hac veya umrede ihrama girdiğini görmek, bekâr için  evlenmeye, evli için de hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin böyle rüya  görmesi, ölümüne delâlet eder. Çünkü ihram da bir nevi kefendir.  Bir kimsenin rüyada zevcesi ile beraber ihrama girdiğini görmesi, hanımı boşamaya  ve hanımın ona nâmahrem olmasına işarettir.  Rüyada kendisini Arafat’ta durur görmek, bütün arzularıı kavuşmaya, Kabe’de … Read More »

Rüyada Hacerül Esvedi (siyah taş) görmek

Rüyada Hacerü’l-Esved’i görmek, hacca işarettir.  Bir kimsenin rüyada Hacerü’l-Esved’i kestiğini görmesi, halkı kendi görüşü üzerinde  toplamaya delâlet eder.  Rüyada Hacerü’l-Esved’i söküp kendisi için alıkoyduğunu görmek, Müslümanlıktan  ayrı olarak bid’at işlemede yalnız kalacağına işarettir.  Rüyada Hacerü’l-Esved’i yuttuğunu görmek, insanları dinden uzaklaştırmaya delâlet  eder. Rüyada Hacerü’l-Esved’e el sürdüğünü görmek ve onu istilâm etmek, padişaha biat  etmeye veya… Read More »