Category Archives: İ Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada ibadet görmek

Rüyada Cenâb-ı Hakka ibadet ettiğini görmek, dünya ve âhiret  hayırlarının husulüne delâlet eder. Rüyada Allahü Teâlâ’yı tesbih ettiğini ve onun  mübarek ismini andığını görmek, hüzünden feraha, gam ve kederden kurtuluşa ve  günahlardan arınmaya delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: İbadet rüyası beş vech ile tâbir blunur: a) Allahü Teâlâ’ya yakınlık, b) Yolun en güzeline… Read More »

Rüyada Hz. İbrahim aleyhisselamı görmek

Bilindiği gibi İbrahim (a.s) Peygamberlerin büyüklerindendir ve  Cenâb-ı Hakk’ın dostudur. O güzide zâtı rüyada görmek hayır, bereket, ibadet,  kemâl, rızık, ikram ve salih nesile delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem efendimiz  İbrahim (a.s)’ın neslindendir. Yine onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye, ilme, hidâyete,  Allah’a ibadet uğrunda aile ve akrabasından hicrete delâlet eder. Bazı kere de… Read More »

Rüyada ibrik görmek

Kişinin rüyada ibrik görmesi, eğer günahkâr ise, tevbeye; hamile kadın için  erkek çocuğa işarettir. Bazı kere de gizli sırları bilen bir erkek çocuğa delâlet eder.  Rüyada abdest alınan ibrikleri bir araya topladığını görmek, cennete gitmeye sebep  olacak güzel amelleri işlemeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, kılıca delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:… Read More »

Rüyada icat görmek

Rüyada, dünyada olmayan bir şeyi icat ettiğini görmek, hayret edilecek  zenginliğe işarettir. Bir kimsenin bir şey icat ettiğini görmek, büyük işlere atılmaya ve  gıpta ile anılmaya delâlet eder.