Kategori arşivi: I Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada ışık görmek

Rüyada ışık görmek ve ışığın aydınlığında oturmak veya giden bir ışığın  ardınca koşmak, delâletten kurtulmağa, temiz ve hayırlı bir hayata delâlet eder.

Rüyada mum ışığı altında namaz kıldığını görmek, manevî makamın yüksekliğine,  dinde sağlamlığa ve ibadetlerde devama delâlet eder.  Rüyada ışığın nurunu bir cam fanus içinde görmek, ilim ve hikmete işarettir. Ay ışığını  görmek, gönül uyanıklığına ve kalbdeki nura delâlet eder.

Rüyada ıslık görmek

Rüyada ıslık çalmak hiçbir veçhile iyi değildir. Çünkü harama, kötü şeylere,  ahlâk-ı rezileye delâlet eder.  Nablusî demiştir ki: Rüyada ıslık çalan kimse, müşriklerin ahlakıyla ahlâklanır.  Alkışlamanın tâbiri de böyledir.  Rüyada ıslık çalmak, kötü bir habere de delâlet eder. Çünkü ıslık çalmayı insanlar  uğursuz sayarlar.

Rüyada ısırılmak ısırıldığını görmek

Rüyada diş ile ısırmak hile olarak tâbir edilir. Bazı kere de rüyada  ısırmak, ısırılan şeyi aşırı derecede sevmeye işarettir. Isırmak, mihnet ve meşakkate  de delâlet eder.

Rüyada başkası tarafından ısırılmak, düşmandan zarar erişeceğine ve şiddete delâlet  eder. Rüyada parmaklarının ucunu ısırdığını görmek, pişmanlığa, sıkıntı ve kedere  delâlet eder.

Çünkü insan nedamet duyacağı bir şey yaptığında parmaklarını ısırır.  Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kendi parmaklarını ısırdığını gören kimse pişman  olur. Bazı tâbirciler o kimse: “O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısıracak.”  mealindeki âyet işaretince zalim olur, dediler..  Isırılan yerden kan çıkması günah içerisinde zahmet çekmeye alâmettir. Isırmak,  fazla sinirlenmek ile de tâbir edilir.