Category Archives: K Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada kabak görmek

Hasta bir kimsenin rüyada kabak görmesi, şifa bulmaya ve afiyete ermeye  delâlet eder. Rüyada kabak görmek, şanlı, yüce, itibarlı, insanlara yakın, iyi idareci,  âlim veya doktor olan bir kimse ile tâbir edilir.  Bir kimsenin rüyada kabak tarlasından kabak topladığını görmesi, Yunus (a.s.)’ın  kıssasına binaen selâmete ermeye ve hastalıktan şifaya delâlet eder. Rüyada pişmiş kabak yediğini… Read More »

Rüyada kabalık görmek

Vali veya yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada kabalıkla anıldığını  görmesi: “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından herhalde dağılıp  gitmişlerdi bile.” (Al-i İm-ran, 159) mealindeki âyet hükmünce, vazifeden azledilmeye  delâlet eder.

Rüyada kabarcık görmek

Kişinin rüyada vücudunda kabarcık görmesi, borç ve alacağı istemeye  işarettir. Bazı kere de kabarcık illeti, mala ve malın fazlalığına delâlet eder. Bu  sebeple rüyada vücudunda kabarcık ve çıban çıktığını gören kimsenin malı çoğalır ve  zengin olur.

Rüyada kabe görmek

Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, hayırlı bir amelle müjdelenmeye  delâlet eder. Kabe’yi görmek, Kabe’ye gitmeye de işarettir.  Rüyada Kabe’yi kendi evinde görmek, izzet, şeref ve şevkete delâlet eder. Rüyada  Kabe istikametinde yürümek, dinde salâha ve müjdeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Kabe’de namaz kıldığını görmesi, yüksek bir zattan kuvvet  almaya, düşman şerrinden emin olmaya… Read More »

Rüyada Kabil görmek

Bilindiği gibi Kabil, Hazret-i Adem’in oğludur. Ve dünyada ilk cinayet işleyen  kimsedir. Nefsine uyarak kardeşini öldürmüş ve ziyana uğrayanlardan olmuştu. Bu  sebeple onu rüyada görmek, asi ve günahkâr olmaya delâlet eder.

Rüyada kabir görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada kabir kazdığını görmesi, hile ile bir kadın ile  evleneceğine delâlet eder.  Rüyada kabir görmek, hapse işarettir. Nitekim hapishane de kabre delâlet eder.  Rüyada kabir yaptığını görmek, ev yapmaya veya evi tamir etmeye alâmettir. Çünkü  kabir de insanın evidir ve orada uzun müddet kalacaktır.  Bir kimsenin rüyada kabirler üzerine yağmur yağdığını görmesi,… Read More »

Rüyada kabristan görmek

Kişinin rüyada kabristan görmesi, vaaza, Kur’an-ı Kerim okumaya,  ağlamaya, ibrete, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alâkayı kesip ahirete  yönelmeye delâlet eder. Çünkü ölüm en büyük vaizdir. Yine rüyada kabristan görmek, âlim ve takva sahibi kimselere melikin memurlarına ve  Müslüman askerlerin yiğitlerine delâlet eder. Bazı kere de İslâm kabristanı görmek,  Müslüman mücahitlerin çadırlarına ve Müslümanların orduyla… Read More »

Rüyada kaburga kemiği görmek

Rüyada kaburga kemikleri görmek, kadınlara delâlet eder. Bu  sebeple kaburga kemiklerinden birinde meydana gelen şeyin tâbiri o şeyin kadınlarda  meydana gelmesi dir. Çünkü kadınlar kaburgadan yaratılmışlardır. Rüyada kaburga kemiklerinden birisinin olmadığını görmek, rüya sahibinin  hanesinden birinin ölümüne delâlet eder.  Bazı kere de rüyada görülen kaburga kemikleri rütbe ve yaşta farklı dostluk, sevgi ve  birbirlerine uygun… Read More »