Category Archives: L Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada lağım görmek

Lağım, kötü ve pis işlere delâlet eder. Rüyada bir pisliğin içine düştüğünü  ve çıkmakta güçlük çektiğini görmek, günaha, ticarette zarara, üzüntü ve kedere  delâlet eder.  Lağıma düşmüş bir kimseyi o pislikten çıkardığını görmek, yol göstermeye, onun  hidayetine vesile olmaya delâlet eder.

Rüyada lahana görmek

Rüyada lahana görmek, gizli mala ve rüya sahibinin sırrına delâlet eder.  Rüyada lahana yapraklarının sararmış olduğunu görmek, hastalık ile tâbir olunur.  Lahanayı alıp keserek yediğini görmek, âlemin sırrına vâkıf olmağa çalışmaya  işarettir.  Bazı kere de lahana görmek, bedeni ve kalbi katı, kaba, merhametsiz bir kimseye  alâmettir.  Rüyada lahana görmek, hemen hemen bütün insanlar hesabına iyi… Read More »

Rüyada la havle vela kuvvete görmek

Rüyada bu mübarek kelimeyi söylediğini ve çok çok  tekrarladığını görmek, Allahu Teâlâ’yı büyük tanımaya ve Allah’ın zikrine delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin bu kelimeyi söylemesini icab ettirecek şeyle  korkutmaya işarettir. Hani insan bir şeye öfkelenince hemen “Lâ havle velâ kuvvete”  der ya. İşte bu, Allah’ın kudretine sığınmaktır.

Rüyada lal görmek

Rüyada lâl görmek, güzel ve kadri yüce bir kadına veya akıllı ve güzel bir  hizmetçiye delâlet eder.  Hamile kadının rüyada lâl görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada lâl görmek, dört veçhe ile tâbir olunur: a) Zevce, b) Hizmetçi, c)Mal, d) İtibarın yüce olması. Rüyada iri ve güzel bir lâl… Read More »