Kategori arşivi: L Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada Hz. Lut (a.s.) görmek

Bir kimsenin rüyada Lût (a.s.)’ı görmesi, düşmanı üzerine galip gelmesine ve  düşmanının Allahu Teâlâ’nın gazabına uğramasına ve helâkma delâlet eder.  Yine Hazret-i Lût’u görmek, insanın zevcesi tarafında çekeceği sıkıntı ve üzüntülere  delâlet eder.

Çünkü onun zevcesi ona sıkıntı ve üzüntü kaynağı olmuştu.  Lût (a.s.)’ı görmek, eğer onun kavminin kötü fiillerini işleyen bir kimse ise, mahv ve  helak olmaya ve yere batmaya alâmettir.  Rüyada Lût (a.s.)’ın zevcesini bir kadının görmesi, kendi efendisine itaatsizliğe  delâlet eder.

Rüyada bütün insanların Lût (a.s.)’ın zevcesini görmeleri, o beldedeki kadınların  fesadına ve fitnesine delâlet eder.

Rüyada lohusa görmek

Rüyada nifas görmek, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisinden tıpkı kadınlar gibi nifas kanı çıktığını görmesi, bir işe  ve işin başına geçeceğine delâlet eder.  Rüyada kadının nifas hastalığına müptela olduğunu ve ondan kurtulamadığını  görmesi, hayır değildir.

Rüyada lisan görmek

Rüyada hiç bilmediği ve anlamadığı bir dille konuştuğunu görmek, uzak bir  yere yolculuğa delâlet eder.  Medh ve zemmedilmekten lisanının aciz kaldığını görmek, mahkemesi olan kişi için  delil getirmekten aciz kalmaya ve düşmanına mağlup olmaya delâlet eder.  Eğer mahkemesi yok ise, bu kere de fakirlikten dolayı halka yük olmaya işarettir.  Rüyada lisanından hayır döküldüğünü ve Rabbini zikrettiğini görmek ise, izzet ve  şerefe ve hayırlı rızka delâlet eder.

Rüyada limon görmek

Rüyada limon ağacı görmek, fena huylu, katı yürekli, sohbeti tatsız, asık  suratlı ve hayırsız bir kimseye delâlet eder.  Rüyada sarı limon görmek ve onu yemek, mala işarettir. Yeşil limon, sarısından daha  hayırlıdır. Limon ağacı görmek, insanlara faydalı bir adam ile de tâbir olunur. Çünkü  limonda hastalara şifa vardır.  Denilmiştir ki: Rüyada limon ağacı görmek, zengin ve hayır yapmakla meşhur ve  fikirleri düzgün olmayan bir kadına delâlet eder.