Kategori arşivi: M Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada müze görmek

Rüyada müze görmek, tarihi ve antika eserlere meraka işarettir. Kur’ân-ı Kerim ve Hüsn-ü Hat müzesini görmek veya o müzedeki eserleri görmek, ilme, sürura, münevî rızka ve hayıra delâlet eder. Müzede meşhur hattatlara ait bir Besmele görmek hayır kapılarının açılacağına, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet eder.

Rüyada müşteri yıldızı görmek

Kişinin rüyada müşteri yıldızını görmesi, devlet reisinin hazinedarına ve yardımcısına alâmettir. Rüyada müşteri yıldızının ay ile birlikte görülmesi, alım-satım işlerine, rızka ve şanın yüceliğine işarettir. Rüyada aşağı doğru inen müşteri yıldızı, ay ile beraber olursa, bu takdirde, hikayecilere, meclis sahiplerine, rüya tâbir çilerine, namaza, oruca, ibadetlere ve hacca alâmettir. Bazı kere de bu yıldızı görmek, şerre, şiddete ve kan dökülmesine delâlet eder.

Rüyada müslüman olmak

 Bir kimsenin rüyada müslüman olması, dinde sıdk ve doğruluğa, itikadın güzelliğine ve hayra delâlet eder. Kafir kimsenin rüyada müslüman olduğunu ve kıbleye karşı namaz kıldığını ve Allah Teâlâ’ya şükrettiğini görmesi, onun hidâyete ermesine ve küfür karanlığından kurtulmasına delâlet eder. Yine bir müşrik, rüyada kendisini cennete görse, veya başkası onu cennete sürüklese, bu da müslümanlık ile tâbir olunur. Ve o kişi kendisini cennete götürecek amelleri işler. Bir kafir, öldükten sonra tekrar dirildiğini görse, yine bu rüya onun hidâyetine delâlet eder.

Rüyada mürekkep görmek

Kişinin rüyada mürekkep görmesi, imdad, şeref ve iyilikle yükselmeye alâmettir. Rüyada hokka içinde mürekkep dolu olduğunu görmek, faydalı ve âlim bir zevceye alâmettir. Bazı kere de mürekkep, maişet için say ve gayrete, muradın husulüne ve hayra delâlet eder. Rüyada elbisesine mürekkep döküldüğünü görmek, iyi değildir. Ancak sanatı katiplik olanlar bundan müstesna. Mürekkep görmek, katipler için feyiz ve rif ata ve rızka delâlet eder.

Rüyada müneccim görmek

Rüyada müneccimlerden bir kimseyi görmek, ulu kişilerle sohbet etmeye, onların sır ve ahvallerine vâkıf olmaya delâlet eder. Rüyada müneccim görmek, bekâr için evlenmeye, hastanın ölümüne, mukim olan kimsenin de yolculuğuna delâlet eder. Bazı kere de müneccim görmek, müjde ve korkutmaya, Sün-net-i Nebiye tâbi olmaya, ilim ve amele delâlet eder.