Category Archives: M Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada macun görmek

Kişinin rüyada macun görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin  çokluğuna işarettir. Ot, çiçek, yemiş ve hububattan çıkarılan yağların tâbiri de  böyledir.  Rüyada bir kimsenin kendisine macun verdiğini görmek, onun vesilesiyle afiyet  bulmaya delâlet eder.

Rüyada mağara görmek

Rüyada mağara görmek, korku ve şiddet halinde bulunan kimse için  emniyet ve korunmaya delâlet eder.  Mağara rüyası, vazife almaya, yüksek kimselerle dostluğa ve sıkıntılardan  kurtulmağa delâlet eder.  Rüyada mağara görmek, beş türlü de tâbir edilir: a) İnsanın seyyidi ve imamı, b) Baba, c) Üstad ve hoca, d) Zevce, e) Sığınak… İşsiz kimse için mağara rüyası,… Read More »

Rüyada mahleb görmek

Rüyada mahleb görmek veya yemek, güzelliği övmeye işarettir. Mahleb  almak, koklamak, ona malik olmak, hayır ve berekete delâlet eder. Mahleb sattığını  görmek iyi değildir. İnsanın güzel şöhretinin zayiine işaret sayılır. (Mahleb, Salebe  benzeyen güzel kokulu bir köktür ve ondan yapılan yiyecektir.)

Rüyada mahmuz görmek

Bir kimsenin rüyada mahmuz görmesi, izzet, şeref ve rütbe ile tâbir  olunur. Rüyada ayağında mahmuz olduğunu görmek, şeref ve şana işarettir.  Mahmuzun zayi olduğunu veya kırıldığını görmek, şan ve şereften noksanlığa delâlet  eder.

Rüyada mahkeme görmek

Rüyada Mahkeme huzurunda hesap verdiğini ve hesabını tas tamam  yaparak kurtulduğunu görmek, bütün sıkıntılardan kurtulmaya, sürür ve feraha delâlet  eder.  Ceza mahkemelerini görmek, üzüntü, sıkıntı ve meşakkata işarettir.