Kategori arşivi: N Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada nur görmek

Kişinin rüyada nur ve aydınlık görmesi, İslâm ve hidayete delâlet eder. Müşrik  bir adam rüyada zulmetten nura ve karanlıktan aydınlığa çıktığını görse, bu rüya,  iman ve İslâm ile şereflenmesine delâlet eder.

Yine rüyada nur ve pırıltı görmek, isyandan sonra tevbeye ve kötülükten sonra  basirete, irfan ve hikmete ve yüce Allah’a yönelmeye delâlet eder.

Rüyada nurdan çıkıp zulmete, karanlığa daldığını görmek, yukarıdaki tâbirin tam  zıddı olarak tecelli eder. Yani o kişi bid’at ehlinden olur.

Zenginlikten sonra fakirliğe,  izzetten sonra zillete, hidayetten sonra sapıklığa düşer.  Bazan da nur görmek, salih ve güzel amellere, ilme, Kur’ân’a, salih bir evlada ve  âlime işarettir.

Bir kimsenin rüyada nurdan bir elbiseye büründüğünü veya nurdan bir gömlek  giyindiğini görmesi, faydalı ilme delâlet eder.  Bir kadının rüyada göğsünden bir nur fışkırdığını görmesi, salih ve ilim ehli bir  çocuğunun olacağına delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.  Bu rüya erkek için de aynı mânâyı taşır.

Rüyada Nuh (a.s.) görmek

Bir kimsenin rüyada Nuh (a.s.)’ı görmesi, uzun ömre ve büyük  sıkıntılara delâlet eder. Çünkü o çok uzun yaşadı ve kavminden çok eza gördü.  Nuh Nebiyi görmek, çok çok şükretmeye de alâmettir. Allahu Teâlâ onu “Çok  şükreden kul” olarak tanıtır.

Denilmiştir ki: Rüyada Nuh Nebiyi gören kimse, bilgili, halim, Allahu Teâlâ’ya itaat  uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisi olur. Ancak düşmanları üzerine galip gelir  ve büyük bir makama mazhar olur.  Yine rüyada Nuh (a.s.)’ı görmek, kâfir ve müşriklerin helak olmasına, Müslümanların  selâmet ve kurtuluşuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Nuh Nebiyi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntıdan kurtulmaya,  yağmurların çok yağmasına ve evlâtlarının kendisine karşı muhalif hareket etmelerine  alâmettir.  Nuh (a.s.)’ı rüyada görmek, insan, hayvan veya kuşların soylarını bilen herkese  alâmettir.

Çünkü Hazret-i Nuh, tufan esnasında onları Allah’ın izniyle gemiye almıştı.  Ve onunla olanlar selâmet Cûdisine vâsıl olmuştu.

Rüyada nohut görmek

Rüyada nohut görmek, zor ve meşakkatle elde edilen mala işarettir.  Bir kimsenin rüyada sıcak nohut yediğini görmesi, ramazanda zevcesini öpmeye  delâlet eder.  Hatta bir gün bir adam İbn-i Sîrîn’in huzuruna gelip:  – Ey pîr, dedi, rüyada kavurulmuş nohut yedim, bunun tâbiri nicedir?

İbn-i Sîrîn sordu:  Sen oruçlu olduğun halde hanımını öptün mü? Adam:  Evet, dedi. Bunun üzerine İbn-i Sîrîn şöyle buyurdu:  İşte rüyanın tâbiri budur!