Category Archives: N Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada nabız görmek

Rüyada nabzını güzel bir halde görmek, rüya sahibinin hayatının  güzelliğine ve ahengine delâlet eder. Kötü ve bozuk görmek de rüya sahibinin  vücudundaki arızaya delâlet eder.

Rüyada nacak görmek

Rüyada nacak görmek, balta gibi tâbir edilir. Nacak, menfaat ve rızka,  emanet, emniyet, kuvvet ve dinde kavi olmağa delâlet eder. Bazı kere de nacak, izzet  ve saltanata, ticaret ehli için de kazanca delâlet eder.

Rüyada nafaka görmek

Kişinin rüyada zevcesine nafaka verdiğini görmesi, malî durumunun  genişliğine ve çoluk çocuğunu bakıp korumaya işarettir.  Rüyada malının elinden zorla alınıp infak edildiğini görmek, rüya sahibi için ecelin  yaklaştığına alâmettir.

Rüyada nakışçı görmek

Bir kimsenin rüyada nakışçıyı görmesi, Sünnet-i Seniyyeye delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, hileye, ve aldatmaya işarettir. Rüyada taş nakışlayıcısmı görmek, cahil ve bilgisiz kimselere hile etmeye, bakır  nakışçısını görmek düşmanlığa, altın ve gümüş nakışlayıcısmı görmek de, açık ve  aşikâr bir hikmete ve bir işi tastamam yapmaya delâlet eder. Nakışçı, dünya malı ile sevinen… Read More »

Rüyada nakkad ve sarraf görmek

Bir kimsenin rüyada nakkad ve sarrafı görmesi, hidayete,  kötü ve şerli kimselerden uzaklaşmasına delâlet eder. Yine bu rüya, kendi nefsi için  iyi şeyleri seçip alan ve kötü şeyleri terk eden kişiye de delâlet eder. Eğer rüya sahibi  âlim ve dindar ise, ilmin iyisini ve dinin en şereflisini tercih eder.

Rüyada nakliyeci görmek

Rüyada nakliyeci görmek, dünya metaı peşinde koşan ve dünya için  mal biriktiren kimseye delâlet eder.  Süt nakliyecisini görmek, ilim talep eden ve ondan faydalanan dindar bir kişidir.  Rüyada koyun nakliyecisini görmek, iyilikle yâd edilen, fıtra-tıyla iş yapan, helal ve  temiz mal toplayan ve ilim talep eden bir kimseye işarettir.