Category Archives: Ö Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada öd ağacı görmek

Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, güzel huylu, yumuşak ve tatı  sözlü bir adama delâlet eder.  Rüyada öd ağacını yaktığını ve dumanını kokladığını görmek, bütün insanlar  arasında hayır ve güzellikle anılmaya ve tanınmaya delâlet eder.  Yine öd ağacı, övülmeye lâyık ve iyi bir kimseye işarettir. Rüyada öd ağacının evinde boy verdiğini görmek, ileride kavim ve… Read More »

Rüyada ödünç görmek

Kişinin rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görmesi, o  verilen şeyin değerince borca girmeye delâlet eder.  Rüyada kendisinin bir başka kimseye ödünç bir şey verdiğini görmek, menfaate, rızka  ve ele geçecek mala alâmettir. Bazı kere de rüyada ödünç verdiğini görmek,  başkasını kendisine tercih ve sırf Allah rızası için iyilikte bulunmaya delâlet eder. Yine ödünç… Read More »

Rüyada öf demek

Kişinin rüyada “Öf dediğini görmesi, ana ve babasına isyana delâlet  eder. Nitekim Allahu Teâlâ “… Onlara öf (bile) deme, onları azarlama” (İsra, 23),  buyurmaktadır.  Yine bir kimsenin rüyada “öf, öf dediğini görmesi, bazı zorluklara ve sıkıntılara  işarettir. Çünkü insan çok sıkıldığı zaman bu kelimeyi söyler.

Rüyada öfkeyi yutmak

Öfke insan için felâkettir. Bu sebeple rüyada öfkesini yuttuğunu  görmek: “Öfkelerini yutanlar insanlar (in kusurlarından af ile, geçenlerdir.” (Âl-i  İmran, 134) mealindeki âyet gereğince o kişinin güzel bir şekilde övülmesine  ve herkese hayır ve ihsanda bulunmasına delâlet eder.  Rüyada öfkeyi yutmak, dinde kuvvete, takva ve Allah’tan korkmaya işarettir. Hadis-i  şerifte: “Asıl pehlivan insanları yenen değil,… Read More »

Rüyada öğrenmek görmek

Rüyada, Kur an-ı Kerim ve hikmeti, hadis-i şerifi, yazarlık ve sanatı,  okuyarak öğrendiğini görmek, fakirlikten sonra zenginliğe, sapıklıktan sonra hidayete,  darlıktan sonra genişliğe delâlet eder.  Bekâr bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim öğrendiğini görmesi, sâliha bir kadınla  evlenmeye işarettir. Veya bu rüya, kendisini irşad edecek bir zat ile arkadaş olmasına  delâlet eder.  Rüyada, dine, imana ve… Read More »

Rüyada ökçe görmek

Rüyada ayakkabı ökçesi görmek, evlat ile tâbir olunur. Ökçe görmek,  insanın din ve dünyaca akıbetine de işarettir. Bir kimsenin rüyada ökçesinin güzel olduğunu görmesi, salih ve güzel amellere, iyi ve  hoş hallere delâlet eder.  Bazı kere de rüyada ökçe görmek, insanın malı ve arkada bırakacağı evladına  alâmettir. Kişinin rüyada ayağının ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini görmesi,… Read More »

Rüyada öksürük görmek

Rüyada öksürük hali görmek, şikayet ve şiddete alâmettir. Çünkü  öksürük insan için bir marazdır.  Bir kimsenin rüyada öksürdüğünü ve sesinin kısıldığını, nefesinin kesildiğini görmesi,  ölümüne delâlet eder.  Çok kere rüyada öksürmek, bir başka adamı şikayet ile tâbir olunur.  Bazan da öksürük hali, sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.

Rüyada öksüz görmek

Rüyada bir öksüzün başını okşadığını veya ona bir şey verdiğini görmek,  hayra, ihsan ve şerefe delâlet eder. Öksüzün gözünün yaşını dindirdiğini görmek,  günahların mağfiretine ve yüksek ecre işarettir.