Kategori arşivi: Ö Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir  olunur.  Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara  işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli  kışa delâlet eder.  Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da delâlet eder.

Rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, âbid ve takva sahibi bir kişi ile  arkadaşlığa işarettir.  Rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görmek, Allahu Teâlânm: “Halbuki evlerin  çürüğü herhalde örümcek yuvasıdır.” (Ankebut, 41) mealindeki âyeti gereğince,  rüya sahibinin zayıflık ve gevşekliğine delâlet eder.

Rüyada evi içinde birçok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya, örümcek ağlarını  süpürüp attığını görmek de fakr ü zaruretten kurtulmağa delâlet eder.  Bazı kere de örümcek görmek, sihir yapan kadına işarettir.

Rüyada örtünmek – örtündüğünü görmek

Örtünmek insanlar için bir edep ve iffet alâmetidir. Bu sebeple rüyada  insanın elbise veya herhangi bir şeyle örtündüğünü görmesi, rızık talep etmedeki  sevincine ve onun için hâsıl olacak yüksek makama delâlet eder.  Bazı kere de rüyada örtü görmek, sır saklamaya ve gizli hazineye delâlet eder.  Çünkü insan örtünün altında nelerin gizlendiğini bilemez.

Rüyada örs görmek

Bir kimsenin rüyada üzerinde demir dövülen örsü görmesi, işlerindeki sabra  ve sebata delâlet eder. Bazı kere de örs görmek, ayakla basılan ve çiğnenen köprü,  pabuç gibi kendisiyle maksada erişilen şeylere işarettir.  Örs görmek, rızık ve helal mal ile de tâbir olunur. Çünkü demircilerin kazançları örs  üzerindedir.

Rüyada ördek görmek

Bir kimsenin rüyada ördek görmesi, güzel, mal sahibi, şerefli ve iffetli bir  kadına delâlet eder.  Rüyada ördekleri toplu halde otlattığını görmek, şanlı ve büyük kimseler nezdinde  yüksek mevkiye ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaata delâlet eder.

Kişinin rüyada beyaz bir ördek aldığını görmesi, ele geçecek çok mala ve rızka  delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal ve  zengin zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada bir ördek kesip etinden yediğini görmek, zevcesinden kendisine erişecek çok  mala ve hayra delâlet eder.  Rüyada sürülerle ördek görmek, ucuzluk, bereket ve nimete, azını görmek de aileye  delâlet eder.

Rüyada ördeklerin bir yerde sesli olarak ötüşlerini görmek, yangın, boğulma ve  ölümden dolayı üzüntü ve kedere delâlet eder.  Rüyada yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kişilere  alâmettir.  Bazı kere de rüyada ördek görmek, çok güzel ve şişman bir kadın ile tâbir edilir.

Rüyada öpmek – öptüğünü görmek

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün geride bıraktığı  maldan veya ilmî eserden faydalanmaya delâlet eder.  Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.  Rüyada küçük bir çocuğu öptüğünü görmek, o çocuğun babası ile arada kurulacak  dostluk ve sevgiye delâlet eder.  Rüyada âlim Ve fazıl bir kişinin güzel bir kimseyi öptüğünü görmek, o kimsenin  Kur’ân okumasına, dünyanın ona yönelmesine ve hayırlı rızka delâlet eder.

Rüyada kendi çocuğunu şehvet ve iştiyakla öptüğünü görmek, o çocuğundan veya  çocuğun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevince erişmeye iraşettir.

Rüyada bir kadını öptüğünü görmek, sevdiği bir kimse tarafından gösterilecek  teveccühe veya gönderilecek selâma delâlet eder.  Sevdiği birisini ağzından öptüğünü görmek, ele geçecek paraya, yanağından öpmek  de, kazanılacak paralara işarettir.

Bir kimsenin rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta  beraber yattığını görmesi, dul bir kadınla evlenmeye delâlet eder.  Rüyada valiliğe ehil olan bir kişinin bir şehrin valisini öptüğünü görmesi, o valinin  yerine geçeceğine alâmettir.

Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü görmek, arzu ve emele  kavuşmaya delâlet eder.  Hastanın rüyada bir ölüyü öpmesi, ömrünün tamam olduğuna ve ecelin geldiğine  işarettir.

Rüyada ölünün gasli görmek

Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, rüya sahibinin eliyle bir  fasıkın tevbe edeceğine alâmettir. Rüyada kendisi ölüp nefsini gaslettiğini görmek,  gam ve kederden kurtulmaya, rızkın artmasına ve genişliğe delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisini teneşir üstünde yıkanır görmesi, üzüntü ve kederden  kurtuluşa ve yüksek rütbeye delâlet eder.

Rüyada ölü üzerine ağladığını görmek

Bir kimsenin rüyada ölü üzerine feryat ederek  ağladığını görmesi, vaaz ve nasihata delâlet eder.  Rüyada ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek, halin değişmesine, evin  perişan ve harap olmasına, bir hadis gereğince, çirkin amelleri işlemeye delâlet eder.

Çünkü ölü üzerine bağırıp çağırarak ağlamak dinen makbul değildir.  Rüyada bağırarak ağlamak, ağlayan kişi tarafından fitne uyandırmaya işarettir. Bazı  kere de bu türlü ağlamak, hidayetten sapıklığa veya dinden yüz çevirmeye delâlet  eder.

Denilmiştir ki: Rüyada feryat ve bağırarak ağlamayı dinlemek, köpeklerin seslerine,  ağlayan kadının sesi, ateş körüğünün sesine, def, zil v.s. gibi şeylerin sesleri de  feryat ederek ağlamaya alâmettir.