Kategori arşivi: O Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada oyun zili görmek

Rüyada kapısı önünde zil çalındığını görmek, eğer ehilse bir şehre vali  olmaya delâlet eder. Yine zil görmek, gayet kibirli ve dünyaya düşkün kimselere de  delâlet eder.  Rüyada eline ziller takıp oyun oynayan kimseyi görmek, servetiyle kibirlenen ve  dünya ile meşgul olan bir adama işarettir.

Rüyada oyun görmek

Rüyada oyun oynamak veya oyun oynayanı görmek, dince noksanlığa ve  gurura delâlet eder. Çünkü oyun boş ve faydasız şeydir.  Rüyada tavla oynadığını görmek, izzete, şöhrete, yükselmeye işarettir. Bazı kere de  tavla oynamak, rüya sahibinin uyanıklık halinde yapacağı istihza ve muhalefete  delâlet eder.  Rüyada yazı tura oynadığını görmek, delillere alâmettir.

Rüyada oyluk görmek

Rüyada oyluk görmek, kişinin kendi kabilesi olarak tâbir edilir. Rüyada  kendi oyluğunda bir eksiklik görmek, rüya sahibinin garipliğine delâlet eder.  Rüyada oyluğunda ağrı ve sızı olduğunu görmek, kabile ve yakınları hakkında fenalık  etmek ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada oyluğunun kendisinden ayrıldığını  görmesi, acizliğe düşmeye ve ondan kurtulamamaya delâlet eder.  Rüyada oyluk görmek, namaza ve namazı tamamlamaya ve namazda sol tarafı  üzerine oturup iki ayaklarını sağ taraftan çıkarmaya da işarettir.  Rüyada oyluk, ana, baba, çoluk ve insanın en yakınlarına delâlet eder. Yine oyluk,  birbirlerine yakın akrabalıkları olan iki kabileye işarettir.

Rüyada Osman Gaziyi görmek

Rüyada Osman Gaziyi görmek, devlete, evlatların ve torunların  çokluğuna ve saltanata delâlet eder.  * OT: Bir kimsenin rüyada taze ve yeşil ot görmesi, dinen iyilik ve hayra işarettir.

Rüyada kendi üzerinde ot bittiğini ve bu otun da kulağını ve yüzünü örtmediğini  görmek, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Yine vücudunda ot bittiğini görmek,  zenginliğe ve malın artmasına işarettir.

Rüyada görülen ot, insanın dünyada nail olduğu ve Allahu Teâlâ’nın ona taksim ettiği  hayvanların geçinecekleri rızıklardır ki, ottan, et, süt, yoğurt, yağ, kaymak gibi şeyler  meydana gelir.

Rüyada otun, halkın ellerinde ve su kanallarında görmek, senenin ucuzluk ve  bolluğuna ve bereketine delâlet eder.  Rüyada ot topladığını ve yediğini görmek, fakir için zenginliğe, zengin için de malının  ve servetinin artmasına delâlet eder.