Kategori arşivi: P Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada püskülcü görmek

Rüyada püskülcüyü görmek, şerre, şek ve şüpheye alâmettir. Bazı kere de püskülcü, öğretmene ve neslin çoğalıp artmasına delâlet eder. Tesbihlere püskül yapanı görmek, iyilikle emretmeye, zikre, ibadetlere devama işarettir. İnsanlar olmalı ki tıpkı bal yapan arı, Gerçeği aksettirir o zaman rüyaları!

Rüyada puta tapmak – taptığını görmek

Rüyada puta taptığını görmek, Allah’tan yüz çevirmeye, batıla koşmaya, nefsanî arzularını Allah’ın rızasına tercih etmeye işarettir. Rüyada tapılan put ağaçtan ise, rüya sahibi dini ile zalim ve münafık büyük bir kimseye dost olur.

Eğer put bakırdan, demirden veya kalaydan olursa, bu rüya, diniyle dünyayı talep etmeye ve Cenab-ı Hakk’ı unutmaya alâmettir. Bazı kere de rüyada görülen putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan kimselere delâlet eder.

Rüyada put görmek

Rüyada put görmek, yüzü güzel, ahlâkı kötü ve gaddar bir kimseye işarettir. Bir kimsenin rüyada altın veya gümüşten yapılmış resimler görmesi, dünyalık mal ile tâbir olunur. Rüyada putu gördüğünü ancak ona tapmadığını görmek, çok mala erişmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada putları kırdığını ve onların şekillerini değiştirdiğini görmesi, yüksek bir rütbeye delâlet eder.

Ve o kişi düşmanlarına galip gelir ve düşmanların hilesinden emin olur. Rüyada pirinçten yapılmış hareketli küçük resimler görmek, ucuzluğa, bolluğa ve güzel bir duruma delâlet eder. Rüyada altından yapılmış putu görmek, hem dinin zayıflamasına hem de malın elden gitmesine işarettir. Put gümüşten olursa, bu kere rüya sahibi bir kadın veya hizmetçi hakkında hıyanet ve kötü bir şey yapabilmek için dinini âlet eder.

Rüyada pusula görmek

Bir kimsenin rüyada pusula görmesi, büyüklerin sözlerini dinlemeye ve doğru yola delâlet eder. Çünkü pusula yön gösteren bir âlettir. Rüyada gemi pusulası görmek, âlim, hâkim, vaiz ve kılavuz kimselere delâlet eder. Kıbleyi gösteren pusula görmek, dinde sıdka, güzel amele, ilim ve sanata delâlet eder.

Rüyada postacı görmek

Rüyada postacıyı görmek, haberciye, hayra çalışan ve gayret eden bir kimseye, bazan da davetçiye delâlet eder. Postacı görmek, hareket ve yolculuğa, beklenmedik haberlere, günah ve isyana ve ölüme sebep olan şeylere delâlet eder. Bazı kere de postacı görmek, mal biriktirmeye, şerre, düşmanlık ve münakaşaya işarettir. Rüyada bir postacıdan mektup aldığını görmek, sevinç ve sürura, ferah ve genişliğe delâlet eder.

Rüyada polis görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen polis memuru, Azrail (a.s.)’dır. Bazı tâbirciler de, şiddet ve gamdır demişlerdir. Bir kimsenin rüyada polis memurunun yardımcıları ile beraber geldiğini görmesi, hüzün, korku, feryat, azap ve tehlikeye delâlet eder. Bazı kere de rüyada polis görmek, korunmaya ve himayeye delâlet eder. Çünkü polis devletin emniyetine memurdur.

Rüyada pişirmek – pişirdiğini görmek

Rüyada ateşle herhangi bir gıda maddesini pişirdiğini görmek, murada ermeye işarettir. Rüyada ateşte su ile eti, pişirinceye kadar kaynattığını görmek, her türlü murada nail olmaya alâmettir. Eğer et pişmezse rüya sahibi de muradına nail olamaz. Bir kimsenin rüyada su ile koyun eti pişirdiğini görmesi, helal tarafından, şeref ve iyilikle güzel bir hayat sürmeye delâlet eder.

Sığır eti, faydalı bir işçilikten yine güzel bir hayat sürmeye işarettir. Rüyada arslan eti pişirdiğini görmek, zalim bir kavme vali olmaya alâmettir. Köpek eti, aşağı derecede bir memurluğa delâlet eder. Rüyada kuş eti pişirdiğini görmek, ticarete, şerefli ve zengin bir kavimle helal mal kazanmaya delâlet eder. Yırtıcı kuş eti, haram mal ile ticaret yapmaya işarettir.