Kategori arşivi: R Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada rüzgarlar görmek

Rüyada rüzgar görmek, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye, sürür  ve feraha delâlet eder. Bu tâbir, rüzgar hafif estiği ve güzel kokular getirdiği takdirde  böyledir.  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:  – Rüyada şiddetli rüzgar estiğini görmek, o yer halkına müthiş bir korku geleceğine  delâlet eder.

Rüyada kendisini rüzgarın bir yerden alıp bir yere götürdüğünü görmek, saltanat,  izzet ve devlete delâlet eder. Bazı kere de rüzgar görmek, Allahu Teâlâ tarafından  müjdedir.  Rüzgar görmek bazan da sultanın mülk ve askerine, yardımcılarına, memurlarına,  askerlerin haberlerine alâmettir.

Yine rüzgar rüyası, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye işarettir. Özellikle rüzgar  rahmet yüklü bulutlar taşıyorsa, bu daha da güzel ve hayırlıdır.

Çünkü nebatat ve  ağaçların salâhı bu rüzgarlardır.  Rüyada şiddetli rüzgar esip ağaçları kökünden çıkarması, duvarları yıkması, halkı  veya hayvanları ya da yiyecekleri uçurması, salgın hastalıklara, fitne veya esaret gibi  halkın içinde meydana çıkacak çok büyük bir belâya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada rüzgar görmek, dokuz veçhe ile tâbir  olunur:

a) Beşaret, yani müjde,

b) Emrin yerine gelmesi,

c) Mal,

e) Ölüm,

f) Azab,

g) Kati,

h) Hastalık,

i) Şifa,

j) Rahat.

Rüyada şiddetli rüzgarın kendisini yerden göğe doğru kaldırdığını görmek, ecelin  yaklaştığına, rüzârla havalandıktan sonra tekrar yere inmek hasta olup bilâhare şifa  bulmaya delâlet eder.

Rüyada rüzgarın kendisini sürüklediğini görmek, uzun yolculuğa ve bu yolculuktan  kendisine rif at ve menfaat husulüne delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada rüzgara bindiğini görmesi, yüce makama ve keskin emre delâlet  eder ve onun sözü herkesçe tutulur.

Rüyada mu’tedil olarak esen rüzgarı görmek, hayır ve berekete işarettir. Kuvvetli ve  şiddetli esen rüzgarı görmek, devlet reisinin zulmüne delâlet eder.

Rüyada bir devlet başkanının cihada gittiğini, rüzgârın da kendisini ileriye  sürüklediğini görmesi, o harpte- galip olmasına, rüzgarın kendisine karşı gelmesi ise,  düşman karşısında mağlup olmasına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada seba rüzgarları rahmet, şiddetli esen rüzgar musibettir.  Rüyada güneyden esen rüzgarı görmek, o yerde veba, hastalık veya ölümün  meydana gelmesine delâlet eder. Bazı kere de bu rüzgarı görmek, yağmur ve rızka  delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada seba rüzgarı görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, hastalık ve  dertlerden şifa bulmaya ve haberlere delâlet eder.

Rüyada herhangi bir yerde rüzgarın hurma ağacını kökünden söktüğünü görmek, o  yerin halkı için devlet reisinden gelecek musibet ve kahra delâlet eder.  Rüyada samyeli görmek, ateşli hastalıklara, gök gürültüsü ile beraber olan rüzgar,  kuvvetle beraber kahredici sultana delâlet eder.  Rüzgar eken, fırtına biçer denilmiştir.

Rüyada rüya tabircisi görmek

Kişinin rüyada, rüya tâbircisini görmesi, mahzun olanların feraha  kavuşmasına, ferahlık içinde olanların da mahzun olmalarına, kapalı ve gizli bir şeyin  meydana çıkmasına, ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine  gelmesine delâlet eder.

Rüyada, rüya tâbircisi görmek, rumuzlu şeyleri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli  ve saklı şeyleri meydana çıkarmaya, hikâye ve olay nakledicisine ve dinî bilgileri bilen  âlim bir kimseye delâlet eder.  Bazı kere de rüyada tâbircisi görmek, camiye Kur’ân-ı Kerim okuyan kimseye,  arkadaşına öğüt veren ve onu esirgeyen dosta delâlet eder.

Kendisinin rüyada, rüya tâbircisi olduğunu görmek, ilim ve Kur’ân okumayı talep  ediyorsa, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder. Eğer yazıcı olmak muradında  ise, buna nail olur.

Rüyada tâbirci görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve matem anlarında halkı teselli eden  ve onlara metanet veren kişiye delâlet eder.  Bazan da tâbirci görmek, risale ve geçmiş sultanların menkıbelerini okuyan kimseye  delâlet eder.

Rüyada, kendi rüyasını bir tâbirciye anlattığını görmek, tâbircinin ona söylediği sözün  Sünnet-i Seniyye’ye uygunluğuna işarettir.  Rüyada, rüya tâbir etmek, doğru olmayan bir şahsın lisanından çıkacak bir habere  alâmettir. Rüyada, doğru olan bir zat rüyasını tâbir etse, tâbir aynen zuhur eder.

Rüyada rüya meleği görmek

Kişinin rüyada, rüya meleğini görmesi, müjdeye, feraha, vaadini  yerine getirmeye, hayata, çoluk-çocuğa, memuriyet ve yardıma delâlet eder.

Rüyada, rüya meleğinin bir şey verdiğini görmek, o şeyin aynen zuhuruna delâlet  eder. Çünkü rüya meleği, o gibi işlere memurdur. Bazı kere de rüya meleğini görmek,  devlet reisine tercümanlık yapmaya ve onun sırlarına vâfık olmaya alâmettir.  Yine rüya meleği görmek, asalet ve tıbba ve keşfiyat ilmine mazhar olmaya delâlet  eder.

Rüyada rütbe görmek

Fakir ve yoksul kimsenin rüyada rütbe sahibi olduğunu, kendisine nişanlar  verildiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın lütfü ile derecesinin yükselmesine, salih amele  ve hayırlı zevceye delâlet eder.  Rüyada bir meleğin kendisine nişanlar verdiğini görmek, ahi-ret selâmetine delâlet  eder.

Rüyada rüku ettiğini görmek

Rüyada rüku ettiğini görmek

Rüyada rüku ettiğini ve Allah rızası için namaz kıldığını görmek, Allah için  huşuda bulunmaya delâlet eder. Ve o kimse, kibirlenmekten ve büyüklenmekten uzak  olarak Allah’ın emirlerini ve farzlarını yerine getirir, çok çok namaz kılar. Din ve  dünyaca arzu ettiği şeye çabucak erişir.

Bu rüya, düşmana karşı galip olmaya da  işarettir.  Rüyada namazda olduğu halde rüku etmediğini görmek, malının zekatını vermemeye  alâmettir.

İşsiz güçsüz kimse için rüyada rüku ettiğini görmek, işe ve hayırlı bir vazifeye delâlet  eder. Bazı kere de rüyada rükuya varmak, ömrün uzun olmasına ve ihtiyarlıktan  belinin bükülmesine delâlet eder.  Kadının rüyada tam olarak rükû ettiğini görmesi, tevbe etmesine, namus ve iffet ile  tanınmasına ve hayırla anılmasına delâlet eder.

Rüyada rum halkı görmek

Rüyada rumlardan bir cemaatı görmek, arzu edilen şeye nail olmaya  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada Rum taifesini görmek şanı yüce olan Allah’ın: “Elif, Lam, Mim,  Rum(lar) mağlub oldu. Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin  ardından galip olacaklar, birkaç yıl için de önünde de, sonunda da emir  Allah’ındır. O gün müminler de sevinecektir.” (Rum, 1-4) mealindeki âyetin  işaretinden dolayı galip gelmeye ve perişan olmaya delâlet eder.

Rüyada ruh görmek

Kişinin rüyada ruhun cesetten çıkarıldığını görmesi. emanetleri sahiplerine  vermeye, hastanın şifa bulmasına, sürür ve feraha delâlet eder.  Zindanda olan birinin rüyada ruhunun cesetten çıkarıldığını görmesi, hapislikten  kurtulmaya delâlet eder. Bu rüya bazı kere de dostlarla görüşmeye işarettir.