Category Archives: R Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada raf görmek

Bir kimsenin rüyada raf görmesi, sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen  insana ve yardım sahibi bir hanıma delâlet eder.  Rüyada rafın üstüne çıktığını görmek, büyük ve yüksek bir memuriyete alâmettir.  Yine bir kimsenin rüyada kendi yanında rai olduğunu görmesi, çeşitli ilimleri bilen âlim  ve zeki bir çocuk ile veya şerefli, sırrını gizleyen namuslu bir kadın ile… Read More »

Rüyada rağbet görmek

Bir kimsenin rüyada yemek yedirmek veya hayırlı bir iş için bir başkasını  teşvik ettiğini görmesi, fasıkm tevbe-sine ya da kendisinde büyük bir nasip olan  Nebiyy-i Zîşan’a uymada devam etmeye alâmettir.

Rüyada rahmet görmek

Rüyada rahmet görmek, yağan yağmurdan zarar meydana gelmediği  takdirde, hayra ve rızka delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada rahmetin sadece kendi evine yağdığını görmesi, menfaata, hayra  ve iyiliğe alâmettir.

Rüyada rahmet etmek görmek

Rüyada zayıf ve düşkünleri esirgeyip onlara karşı acıdığını  görmek, dinin kuvvetine delâlet eder. Kendisinin acınıp esirgendiğini görmek,  günahların mağfiretine delâlet eder. Rüyada yüce Allah’ın rahmetinin kendi üzerine indiğini görmek, nimetle rızıklanmaya  işarettir.  Kişinin rüyada kendisini merhametli, sevinçli, huzurlu bir halde görmesi, Kur’ân-ı  Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.

Rüyada raks görmek

Rüyada raks eden, yani oynayan birini görmek, musibet ve hastalığa delâlet  eder.  Rüyada kendisini raks ediyor halde görmek, yine musibet ve hastalığa işarettir. Bazı  kere de rüya sahibinin insanlar arasında zelil olmasına delâlet eder.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada raks görmek, üç vech ile tâbir olunur: a) Gam ve keder, b) Bela ve musibet,… Read More »