Category Archives: Ş Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada şadırvan görmek

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:  – Rüyada şadırvan görmek, din ile tâbir olunur. Rüyada güzel ve mükemmel bir  şadırvan gören ve fakat kime ait olduğunu bilmeyen ulvî mertebeye, güzel geçime,  uzun ömre, ziyade rızka nail olur.  Rüyada bir şadırvanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu görmek, sürür ve  feraha, geniş rızka ve muradın husulüne delâlet eder.  Bir… Read More »

Rüyada şafak görmek

Rüyada şafak görmek, refah, nimet, sürür ve feraha delâlet eder. Bazı  kere de şafak, bir âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet eder. Bazan da melik ve  vekilleri tarafından zuhur edecek bir harekete işarettir.  Rüyada şafağın kaybolduğunu görmek, matlub işin nihayet bulmasına delâlet eder.

Rüyada şafak vakti görmek

Bir kimsenin rüyada şafak vaktini görmesi, nur ve hidayet ile tâbir  olunur. Rüyada şafağın doğduğunu görmek, birbiri ardınca gelecek sevinç ve feraha  delâlet eder. Çünkü “Fecr-i sadık” karanlıktan sonra bir beyazlıktır.

Rüyada şah damarı görmek

Şah damarı insanın can ipinin düğümüdür. Bunun için rüyada şah  damarı görmek, insanın ölüm ve hayatına delâlet eder. “Biz insana şah  damarından daha yakınız!” mealindeki âyet işaretince de Allahu Teâlâ’ya yakınlığa  delâlet eder.  Bazı kere de şah damarı, ortaklar, kardeşler, ana-baba veya karı kocanın namusunu  yahut malını muhafaza eden velisine delâlet eder. Rüyada şah damarının… Read More »

Rüyada şair görmek

Rüyada Cenab-ı Hakkı ve O’nun Resûlü’nü medh ü sena eden şiirler yazan  bir şairi görmek, ilme, hidayete, nura, izzete, şeref ve büyük rütbeye delâlet eder.  Bazı kere de şair görmek, yapmadığı bir şeyi söylemeye işarettir. Şair görmek, sözleri  birbirine ilave ederek bir araya getirmeye ve bir hadiseyi ince bir nükte ile anlatmaya  delâlet eder.

Rüyada şalgam görmek

Rüyada şalgam görmek, köylü bir kadın ile tâbirolunur. Bazı kere de  şalgam, üzüntü, keder ve hüzne işarettir.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şalgam görmek, hüzün, keder ve gamdır.  Şalgam yemek ise daha büyük bir gama ve kedere delâlet eder.  Rüyada yanında bir şalgam olduğunu ve fakat onu tutup uzağa attığını görmek,  keder ve üzüntüden… Read More »

Rüyada şalvar görmek

Rüyada şalvar görmek, rüya sahibi için erişilebilecek en yüksek  memurluğa delâlet eder. Rüyada kendisine bir şalvar verildiğini görmek, keder,  üzüntü ve şiddetin gitmesine işarettir.  Evli bir kimsenin rüyada şalvarında yaşlık olduğunu görmesi, zevcesinin hamile  olduğuna delâlet eder. Rüyada şalvar görmek, Arap olmayan bir kadına da işarettir. Bundan dolayı bir  şalvara mâlik olduğunu görmek, Arap olmayan… Read More »

Rüyada şal ve atkı görmek

Rüyada şal görmek, dokuz vech ile tabir olunur: a) Hayat, b) İzzet, c) Şeref, d) Mertlik, e) Velayet, f) Sanat, g) Yolculuk, h) Erkek kardeş, ı) Çocuk. Rüyada şal ve atkı görmek, güzel bir kazanca ve sanata delâlet eder. Şal görmek,  borç ödemek ile de tâbir edilir.  Rüyada kendi nezdinde olan şalın elinden alındığını görmek,… Read More »