Category Archives: S Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada sabah görmek

Rüyada sabahın erken vaktini görmek, zikir ve Kur’ân-ı Kerim okumaya  delâlet eder. Çünkü müminlerin ekserisi sabahın erken vaktinde Rablerini zikreder. “Sabah akşam Rabbi-nizi çok çok zikredin” âyeti gereğince, bu vakit zikir anıdır. Ibn-i Kesir demiştir ki:  – Rüyada sabah olduğunu görmek, hasta için şifaya, mahkum için hürriyete, yolcu için  selâmete, günahkar için tevbeye, tüccar için… Read More »

Rüyada sabah kahvaltısı görmek

Kişinin rüyada kuşluk yemeği yediğini görmesi: “Kuşluk  yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan, andolsun, yorgun düştük.” (Kehf: 62)  mealindeki âyetin işaretince, yorgunluğa delâlet eder. Zira Hazret-i Musa ve yol arkadaşı  uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonunda Hızır (a.s)’a vasıl olmuşlardı.

Rüyada sabi görmek

Bir kimsenin rüyada sabi çocuk görmesi, müjdeye, sürür ve sevince, arzu ve  emeline erşimeye işarettir.  Rüyada genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşup gülüşme dünya saadetine, bol  rızka, mal ve servete delâlet eder.  Yine rüyada güzel ve sevimli küçük bir çocuğu ve onun gülüşünü görmek, hayır,  ikbâl, servet, rızık ve müjdeye delâlet eder.

Rüyada sabun görmek

Bir kimsenin rüyada sabun görmesi, ele geçecek mala işarettir. Rüyada  sabunla bir şey yıkadığını, kirden, pastan temizlediğini görmek, hastalıktan şifaya,  günahtan tevbeye, üzüntü ve kederden kurtuluşa ve borçtan halas olmağa delâlet  eder.  Rüyada sabundan bir parça görmek, rüya sahibinin emire veya hakime arzedeceği  bir vakaya delâlet eder.  Sabun, kiri, pisliği giderdiğinden, rüyada sabun görmek, kederlerin… Read More »

Rüyada saçının ağardığını görmek

Genç bir kimsenin rüyada saçının ağardığını görmesi, vakar ve  temkine ve uzun ömre delâlet eder. Rüyada görülen aklık, sakal ve başın tamamında  olursa, bu rüya, fakirliğe işarettir. Rüyada saçının bir kısmının ağardığını görmek, vakar ve temkinin çok iyi olduğuna,  başı ağaranın zevcesi hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına alâmettir. Rüyada sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya… Read More »

Rüyada saç görmek

Rüyada saç görmek, mala ve uzun ömre delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa  işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech  ile tâbir olunur: a) Hac, b) Sefer,. c) İzzet ve makam, d) Mertebe Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek… Read More »

Rüyada saç dökülmesi görmek

Bir kimsenin rüyada saçlarının döküldüğünü görmesi, servetinin  elinden gitmesine ve halkın gözünden düşmesine delâlet eder. Rüyada kel bir kadın  görmek, fitneye işarettir.  Rüyada saç kıran illetine mübtelâ olmak, rütbenin gitmesine delâlet eder.

Rüyada saçmak – saçıp dağıttığını görmek

Bir kimsenin rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıttığını görmesi, eğer  onları yerden alan olmamışsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna delâlet eder.  Eğer layık kimseler onları yerden kaldırırsa, bu rüya, her şeyi yerine koymaya, işi güzel  ve sırası ile yapmaya ve halkın ondan istifade etmesine işarettir.