Kategori arşivi: T Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada tütün ve duman görmek

Rüyada kıyamet alâmetlerinden olan dumanı görmek, korkuya, çetinlik ve şiddete, Allah tarafından gelecek bir azaba veya devlet başkanı tarafından gelecek musibet ve azaba delâlet eder. Bu sebeple rüyada evinden veya dükkanından duman çıktığını görmek, rüya sahibinin maişetinde sıkıntı ve şiddetten, korku ve darlıktan sonra hayır, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Rüyada dumanın kendisine gölge ettiğini görmek, sıtma hastalığı ile tâbir olunur. Yine rüyada kış ve yaz mevsiminde isabet eden dumanın sıcaklığı gam ve kedere işarettir.

Rüyada alevleriyle beraber duman görmek, halka çabucak isabet edecek ölüme alâmettir. Bazı kere de duman görmek, onun çıktığı taraftan gelecek haberlere delâlet eder.

Rüyada türbe görmek

Rüyada Allah dostlarından birisinin türbesini ziyaret ettiğini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

Peygamberlerden birinin türbesini görmek, hayır ve berekete ve o Nebinin şefaatine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Musa (a.s.)’ın türbesini ziyaret ettiğini görmesi, cennet ehlinden olmaya işarettir.

Keza rüyada İbrahim (a.s.)’ın kabrini ziyaret ettiğini görmek, hayır ve berekete, kerem ve cömertliğe, Allah yolunda malı infak etmeye ve dinde salâha delâlet eder.

Peygamber-i Zîşan Efendimiz’in Medine’deki mübarek kabrini ziyaret ettiğini görmek, hacca gitmeye, Şefaat-ı Nebiye ve Allah yolunda hicrete delâlet eder.

Rüyada tükrük görmek

Kişinin rüyada tükrükle beraber bir şey üzerine üflediğini görmesi, bir âyet işaretince sihre delâlet eder. Rüyada tükrük görmek, o kişinin kuvvetine delâlet eder.

Rüyada tükrüğünün kuruduğunu görmek, akranlarının yaptığı işleri yapmayı arzu etmeye ve fakat ondan âciz olmaya ve sözün itibarsızlığına delâlet eder.

Rüyada tükrüğünü sıcak görmek, uzun ömre; soğuk görmek de ölüme delâlet eder.

Kişinin ağzında tükrüğünü kurumuş görmesi, fakirlik ile tâbir edilir.

Rüyada yere tükürdüğünü görmek, bir arazi satın almaya alâmettir. Bir duvar üzerine tükürdüğünü görmek, malını Allah yolunda cihada vermeye işarettir.

Yine tükrük görmek, rahata, nikahla rahatlığı talep etmeye, bazı kere de sıhhat ve hastalığa delâlet eder.

Rüyada çok çok tükrük görmek, hüzün, keder ve meşakkata işarettir. Kişi rüyada kendisini tükürüyor görse, bu rüya, onun ağzından çıkacak kötü söze delâlet eder.

Rüyada bir insanın veya bir hayvanın yüzüne tükürdüğünü görmek, rüya sahibinin ağzından söylenmesi caiz olmayan bir sözün çıkacağına delâlet eder.

Rüyada tüccar görmek

Rüyada tüccar olduğunu görmesi, ticarette muvaffakiyete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada tüccar görmesi, kazanca, menfaata, yüksek rütbeye, izzet ve şerefe delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tüccar görmek, hac, cihad, oruç, namaz ve cuma gibi Allahu Teâlâ’nın farz ettiği ibadetlerde yapılacak noksanlığa ve kusura delâlet eder.

Rüyada bir tüccarın mal sattığını görmek, helal rızka ve hayırlı kazanca delâlet eder.

Rüyada kendisini tüccar olmuş görmek, hayır ve menfaata ve yüksek makama delâlet eder.

Rüyada bir tüccar, insanların büyüklerinden olmadığı halde elinde ticaret âletlerinden ölçü, tartı gibi şeyler görse, fakirlik ve ihtiyaçtan emin olmaya delâlet eder.