Category Archives: Ü Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada ücret görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve  başkasının elinde bulunan bir şeye tama’ etmeye delâlet eder.  Rüyada bir iş mukabili ücret aldığını görmek, emir altına girmeye ve başkasına  bağımlı olmaya delâlet eder.  Rüyada bir şeye ücret Ödediğini görmek, iyi bir işe alâmettir. Yine rüyada ücret  almayı gerektiren bir iş yaptığını görmek ve… Read More »

Rüyada üflemek – üflediğini görmek

Rüyada ateşe üflediğini ve onu tutuşturduğunu görmek, fitneye işarettir.  Yere üflemek, sırları keşfetmeye ve sır saklamayan bir adama sır söylemeye delâlet  eder.  Bir kimsenin rüyada sura üflendiğini görmesi, salih kişilerin kurtuluşu ile tâbir olunur. Surun sesini işitmek de muzdarip edecek haberleri duymaya delâlet eder.  Rüyada ikinci sur üflendiğini işitmek, hayatın ve geçimin devamına ve gizli… Read More »

Rüyada ülker yıldızını görmek

Sanatkâr bir kimsenin rüyada Ülker yıldızını görmesi, sanatında şöhret  bulmasına ve bu uğurda isim yapmaya delâlet eder.  Rüyada Ülker yıldızını görmek, işlerinde temkinli hareket eden ve işini sağlam tutan  adama delalet eder.  Bir kimsenin rüyada Ülker yıldızının gökten yere düştüğünü görmesi, o sene içinde  koyun ve sığır gibi hayvanatın helak ve telefine delâlet eder. Rüyada… Read More »

Rüyada ümit kestiğini görmek

Rüyada her şeyden ümit kesip Allahu Teâlâ’ya döndüğünü ve  onun rahmetine ümid bağladığını görmek, kurtuluşa, saadete, refah ve selâmete  delâlet eder.  Bunun aksine rüyada Allah’ın rahmetinden ümid kestiğini görmek, cehenneme  götürecek kötü ameller işlemeye delâlet eder.

Rüyada ümera – amir görmek

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü  berekete delâlet eder.  Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle baktığını görmek, bela ve felakete,  emirle beraber bir yatakta yattığını görmek, ondan gelecek bir çok hayır ve berekete  delâlet eder. Rüyada bir âmirin sofrasında bulunduğunu ve onunla beraber yemek  yediğini görmek, yemek tatlı ise helal… Read More »

Rüyada üsare (sıkılmış şeylerden çıkan öz su) görmek

Bir kimsenin rüyada üzüm suyu sıktığını görmesi, ucuzluk ve bolluğa  erişmeye delâlet eder. Fakir bir adamın rüyada ve mevsiminde üzüm sıktığını  görmesi, zenginlik ile tâbir olu nur.  Hastanın rüyada üzüm sıktığını görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir/İlim  yolunda olan bir talebenin üzüm sıkması, ilim tahsilinde başarılı olmasına ve Sünnet-i  Seniyye’ye ittibaya delâlet eder.  Yine bir kimsenin… Read More »

Rüyada üveyik görmek

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, üç vech ile  tâbir olunur: a) Zevce, b) Evlat, c) Hizmetçi. Rüyada üveyik görmek, yalancı evlat ile de tâbir olunur. Bundan dolayı kendisine bir  üveyik verildiğini veya üveyik tuttuğunu görmek, rüya sahibinin yalancı bir evladı  olacağına işarettir. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, huyu kötü,… Read More »

Rüyada üzengi görmek

Bir kimsenin rüyada eğersiz tek başına üzengi görmesi, erkek çocuğa  delâlet eder. Eğer ile birlikte görülen üzengi, işinde kendisine itimat olunan bir çocuğa  işarettir. Rüyada üzenginin ziynetli ve parlak olduğunu görmek, güzel şöhrete,, şerefli mala ve  yüceliğe delâlet eder. Rüyada üzenginin gümüşten olduğunu görmek, huri yüzlü  hizmetçilere işarettir.  Rüyada görülen üzenginin demirden olması, rüya sahibinin… Read More »

Rüyada Üzeyr (a.s.)’ı görmek

Rüyada Üzeyr (a.s.)’ı görmek, ilim, hikmet, marifet, yazı ve tabiat  ilimlerine aşina olmağa ve reisliğe delâlet eder.  Rüyada Üzeyr (a.s.)’ın kendisine tebessüm ettiğini görmek, izzet ve şerefe, nimet ve  affa delâlet eder.  * ÜZGÜN: Rüyada kendisini üzgün ve kederli görmek, müjdeye, ele geçecek nimete  ve sevince delâlet eder.  Rüyada üzgün ve kederli bir kimseyi teselli… Read More »