Kategori arşivi: U Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada ulema ve alim görmek

Ulema, verese-i enbiya olduklarından rüyada âlim ve ulema görmek,  Sünnet-i Enbiyaya tâbi olmaya delâlet eder.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada ulema görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Ulüvv-ü kadr,

b) Şerefli bir makam,

c) Allah nezdinde makbuliyet ve kabul,

d) Velayet.  Rüyada bir âlimin elini öptüğünü görmek, ilimden istifade etmeye ve sadıklarla  olmaya delâlet eder.

Rüyada uzunluk görmek – boyunun uzadığını kısaldığını görmek

Bir kimsenin rüyada boyunun uzadığını görmesi, ilim ve malın  artmasına delâlet eder. Devlet reisinin boyunun uzadığını görmesi, saltanatının  kuvvetine ve mülkünün genişliğine delâlet eder.  Bir tüccarın rüyada boyunun uzadığını görmesi, çok çok kâr elde etmeye işarettir.

Rüyada boyunun aşırı derecede uzadığını görmek, ecelin yaklaştığına ve bulunduğu  rütbenin elden gitmesine delâlet eder. Rüyada boyun aşırı derecede kısalması da  yine ölüme delâlet eder.  Birkimsenin rüyada aşırı olmamak şartıyla boyunun uzadığını görmesi, ömrün uzun  olmasına alâmettir.

Rüyada boyu uzun olduğu halde boyunun kısaldığını görmek, iyi  değildir. Zira bu rüya itibardan düşmeye ve ecelin yaklaşmasına delâlet eder.  Rüyada kısa olan boyun uzaması, fitneye, cimriliğe, bazı kere de kuvvet ve  zenginlikle yardıma delâlet eder.  Bir sultanın rüyada boyunun uzadığını görmesi, düşmanlarına karşı zafer bulmaya  delâlet eder.

Rüyada uyuz olduğunu görmek

Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vücudunda uyuz olduğunu  görmek, zahmet ve meşakkat ile mal kazanmaya delâlet eder.

Rüyada uyuzu  kaşıdığını ve ondan su çıktığını görmek, mala nail olmaya delâlet eder.  Rüyada kendi bedeninde uyuz veya bir başka hastalık olduğunu görmek, fakir için  işlerin kolaylaşmasına ve zenginliğe delâlet eder. Zengin ise malı artar ve makamı  yükselir.  Rüyada boynunun uyuz olduğunu görmek, rüya sahibinin sırtına yüklenecek borca  işarettir.

Sağ elinde uyuz olduğunu görmek, geçim hususunda zahmet ve meşakkat çekmeye  delâlet eder. Eğer uyuz sol elde olursa, ortağı veya kardeşi tarafından erişecek  üzüntü ve kedere delâlet eder.  Rüyada yanağında uyuz görmek, akraba ve kabile tarafından gelecek üzüntü ve  kedere delâlet eder.  Rüyada uyuzunu kaşıdığını ve teskin olduğunu görmek, zahmet ve meşakkattan  kurtulmağa delâlet eder.

Yine rüyada uyuzunu kaşıdığını, kaşıdığı yerden kan ve irin  çıktığını görmek, maksada erişmeye, sıkıntı ve üzüntüden halâs olmaya ve rızka  delâlet eder.

Rüyada uyuz olduğunu görmek, üç şekilde tâbir edilir:

a) Mal,

b) Kötü söz,

c) İkrah edilen bir şeyin husulü.

Rüyada uyluk görmek

Rüyada uyluk görmek, insanın kudret ve kuvveti, mal ve menba-ı iftihar  ettiği maişeti, kavmi ve milleti ile tâbir olunur.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada uyluğunun kesildiğini görmek. ehlinden ayrı düşmeğe ve  gurbete delâlet eder ve o kişi gurbette ölür.

Rüyada sağ uyluk, baba tarafından akrabaya, sol uyluk da anne tarafından akrabaya  delâlet eder.  Rüyada uyluğundan bir parça etin koparılmış ve kesilmiş olduğunu görmek, rüya  sahibi için bir musibete alâmettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada uyluk görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Ehl-i Beyt,

b) Dost ve ahbab,

c) Hizmetçi,

d) Mal.

Rüyada uyku görmek – uyuduğunu görmek

Rüyada kendisini uykuda görmek, tenbellik ve gaflet alâmetidir.  Yine rüyada uyku, menfaatların meydana çıkmamasına ve yüce Allah’ın insana vacip  kıldığı salih amellerden gaflet etmeye işarettir.  Henüz kocaya gitmemiş bir kız, rüyada kendisini uyuyor görse, bu rüya onun için  nikâha ve kocaya delâlet eder.

Rüyada bütün insanların uykuda olduklarını görmek, topyekün insanlar hakkında  kötülüğe ve piyasanın pahalı olmasına delâlet eder.  Rüyada arkası üzerine uyuduğunu görmek, dünyaca nail olacağı kuvvet ve kudrete  delâlet eder. Uyku rüyası, üzüntü, keder ve sıkıntının gitmesine de delâlet eder.

Bir valinin rüyada kendisini uyuyor görmesi, onun valilikten azledileceğine işarettir.  Korkan bir kimsenin rüyada uyuduğunu görmesi, korkudan emin olmaya delâlet eder.

Taat ve ibadet ehli bir kişinin rüyada uyuduğunu görmesi, mübarek bir yolculuğa  çıkmaya, tenha bir yere çekilip Allahu Teâlâ’yı zikretmeye ve dünya zinetlerine rağbet  etmemeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada birçok ağaçlar altında uyuduğunu, sağına ve soluna yattığını  görmesi, neslinin çok olacağına ve o neslin devamına delâlet eder.  Rüyada karnı üzerine yattığını görmek, mülke, mal ve evlada işarettir.

Rüyada bir kabristanda, yol üzerinde veya bir kabir üstünde uyuduğunu görmek,  hasta için ölüme, sağlam için de işsizliğe ve sıkıntıya delâlet eder.  Yanı üzerine uyuduğunu görmek, hayır, hastalık ve ölüm ile tâbir olunur.

Rüyada uyanmak – kendisini uyanmış görmek

Rüyada kişinin kendisini uyanmış görmesi, cehd, taat ve ibadete  işarettir ve bu rüya ikbal ile tâbir olunur.  Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada uykuda olup uyandığını görmek, gafil olduğu  bir işe vakıf olarak çalışmağa; bir uyuyanı uyardığını görmek de onu Hak yola irşada,  bir başkasının kendisini uyandırdığını görmek, onun kendisini Hak yola hidayetine  delâlet eder.  Rüyada uyanmak, beş vech ile tâbir olunur:

a) İşlerde akıllıca hareket,

b) Din ve dünyaya ait umurunda devam,

c) Haram olan şeylerden uzak durmak,

d) Maaş ve rızkın çokluğu,

e) Uzun ömür.

Rüyada uzun zaman uyanık olduğunu görmek, çok uzun ömre delâlet eder. Rüyada  derin uykudan uyanarak derhal kalktığını görmek, din ve dünya işlerinde gayrete ve  cehde işarettir.