Kategori arşivi: V Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada vezir (bakan) olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada vezir olduğunu görmesi, izzet, şeref, nimet ve  yüksek makama delâlet eder. Rüyada bir vezirin kendisine kılıç veya başka bir şey  verdiğini görmek, hayır ve menfaata, rızık ve mala delâlet eder.  Rüyada bir vezirin mutad olmayan bir mahalle geldiğini görmek, fenalığın meydan  bulmasına, gam ve hüzüne işarettir. Rüyada evine bir vezir geldiğini ve misafir  olduğunu görmek, o vezirden menfaat görmeye delâlet eder.

Rüyada vekalet görmek

Bir kimsenin rüyada vekil olduğunu görmesi, üzerinde birçok günahların  toplanmasına delâlet eder. Vekalet rüyası, zenginliğe, birinin mülküne nezaret  etmeye ve işlerde ehil olmaya işarettir.  Rütbe ve makam elde etmek arzusunda olan birinin rüyada bir kimseye vekalet  verdiğini görmesi, arzu ve emeline erişmeye delâlet eder.  Rüyada hasta bir kimsenin yerine vekil bıraktığını görmesi, hastanın ölümüne delâlet  eder. Sağlam adamın vekil bırakması, hasta olacağına işarettir.

Rüyada vedalaştığını görmek

Rüyada zevcesiyle vedalaştığını görmek, onu boşamaya işarettir.  Arkadaşlarıyla veda ettiğini görmek, ölüme veya onlardan uzaklaşmaya delâlet eder.  Nablusî demiştir ki: Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, zevcesini boşamaya,  hastanın ölümüne, yahut bir mekândan diğer bir mekâna göç etmeye veya bir  sanattan diğer bir sanata intikal etmeye alâmettir.

Yine rüyada vedalaşmak, iki ortağın birbirlerinden ayrılmasına, valinin azline ve  tüccarın zarara uğramasına delâlet eder.  Evlenmek muradında olan bir adamın rüyada vedalaştığmı görmesi, o evlenmenin  batıl olacağına delâlet eder.  Rüyada hastanın dostlarıyla veya ailesiyle vedalaşması, ölümüne alâmettir.  Bazı kere de vedalaşmak, sevgi ve dostluğa delâlet eder. Çünkü dostlar birbirleriyle  vedalaşırlar.

Rüyada veba salgını olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada halk arasında veba çıktığını görmesi, hapis ve zindana,  şer ve kötülüğe ve devlet başkanı tarafından gelecek eza ve cefaya delâlet eder.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada taun ve veba görmek, harbe, fitneye, şiddet  ve üzüntüye delâlet eder.  Yine rüyada bir şehirde veba salgını olduğunu görmek, o şehirde çıkacak savaşa  delâlet eder.  Rüyada kendisini vebaya yakalanmış görmek, şehid olarak vefat etmeye işarettir.