Category Archives: V Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada vadi görmek

Bir kimsenin rüyada vadi görmesi, salih amele, iyi hal ve helal mala ve o malı  Allah yolunda infak etmeye ve Hakk’ın rızasına ermeye işarettir. Rüyada ekilip biçilme si mümkün olmayan bir vadide olduğunu ve orada yürüdüğünü  görmek, hacca gitmeye delâlet eder.  Rüyada ağaç, çiçek, güzel bitki ve duru su bulunan bir vadiyi görmek, şöhrete, yüce … Read More »

Rüyada vahdet – teklik görmek

Rüyada teklik görmek, rüya sahibinin sanatın da, görüş ve tedbirinde  zamanın teki olmasına delâlet eder.  Bazı kere de rüyada kendisini tek ve tenha bir halde görmek, perişan olmaya ve fakir  düşmeye işarettir.  Yine rüyada bir yerde tek başına kaldığını görmek, meşakkat ve güçlüğe, üzüntü ve  kedere, fakr-ü zarurete düşmeye delâlet eder.

Rüyada vahiy görmek

Bir kimsenin rüyada kendisine bilinen bir melek vasıtasıyla vahiy  olunduğunu görmesi, izzet ve ikbale, şan ve şöhrete, hayır ve nimete, mal ve refaha  delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, ilim ve hikmete, din kuvvetine, güzel amele ve sıdka delâlet  eder.

Rüyada vaiz görmek

Kişinin rüyada vaiz görmesi, Kur’ân-ı Kerim, Sünnet veya bir şeyden öğüt ve  nasihat almasına delâlet eder. Bazı kere de vaiz görmek, kendilerinden nasihat ve  öğüt alınacak büyük kimselere ve nesnelere delâlet eder.  Rüyada kendisini kürsü üzerinde vaaz ediyor görmek, izzet ve şerefe, iyi bir isimle  anılmaya ve Sünnet-i Seniyye’ye tâbi olmaya işarettir. Çünkü kürsüler öğüt… Read More »

Rüyada vakıf görmek

Bir kimsenin rüyada Allah rızası için malını vakfettiğini görmesi, kendisiyle  Allah’a yaklaşacak mala, güzel amele, dünya ve ahirette itibarın artmasına, dinde  salâha delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada kitap, ev veya bir mal vakfettiğini görmesi, günahtan halâs  olmaya, hidayete, isminin şöhret bulmasına hayırlı bir evlada delâlet eder.  Rüyada haram bir mal vakfettiğini görmek, haram mal… Read More »

Rüyada vahşi sığır görmek

Rüyada bir vahşi sığır gördüğünü veya kendisine birinin bir vahşi  sığır verdiğini görmek, mal ve ganimete delâlet eder.  Rüyada vahşi sığırın derisi, başı ve eti mal ve ganimet ile tâbir olunur.  Dişi ve vahşi sığır görmek, zevceye, yavrusu evlâda, başı devlet ve kuvvete işarettir.  Rüyada vahşi sığıra kurşun attığını ve fakat isabet ettiremediğini görmek, istediği… Read More »

Rüyada vali görmek

 Fakir bir adamın rüyada bir şehre vali olduğunu görmesi, derecesinin  yükseleceğine, eline bol ve çok mal geçeceğine, sıkıntı ve şiddetten halâs olacağına  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, günaha dalmaya  ve oyuna delâlet eder.  Rüyada âdil, Allah’tan korkan, halka iyilik eden bir valiyi görmek, sevince, ferah ve  salâha… Read More »

Rüyada vasi (Ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen adam) görmek

Bir kişinin rüyada  kendisinin vasi edildiğini görmesi, altı şekilde tâbir olunur: a) Haber verilen şeyin gerçek olduğuna, b) Ona bir işin havale edilmesine, c) Şan ve şerefinin yüceliğine, d) İlim ve irfan nuruna mâlik olduğuna, e) Kırk yaşını aşmış olmasına, f) Allahu Teâlâ’nın himayesinde bulunmaya. Rüyada bir çocuğa vasi olduğunu görmek, ele geçecek nimete ve… Read More »

Rüyada vasiyet ettiğini görmek

 Rüyada malını bir kimseye vasiyet ettiğini görmek, o adam ile arasında  vâki olacak iyilik, yardım, sebep, birleşme ve birbirlerine kavuşmaya delâlet eder.  Bazı kere de vasiyet ettiğini görmek, emanetleri edaya, borçları ödemeye, ahiret  hayatına hazırlanmaya delâlet eder.  Rüyada aralarında düşmanlık bulunan bir kimseye malını vasiyet ettiğini görmek, kin  ve düşmanlığın sona ereceğine ve ikisi arasında… Read More »