Category Archives: Y Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada yabani güvercin görmek

Rüyada yabani güvercin görmek, çok yalan söyleyen bir  çocuk ile tâbir olunur. Yine rüyada yabani güvercin görmek, ülfet edemeyen, saliha olmayan, yalanı çok,  gönül kıran, kötü sözlü ve dini noksan bir kadına delâlet eder.  Rüyada güvercin eti bulduğunu görenin eline mal geçer. Kendisine bir güvercinin  uçup geldiğini görmek, uzak bir yerden gelecek hayırlı habere delâlet… Read More »

Rüyada yabani kaz ve ördek görmek

Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve  çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına da işarettir. Bekâr bir kimsenin rüyada bir yaban ördeği tutup evine getirdiğini görmesi, bir katınla  evlenmeye delâlet eder. Yine rüyada yaban ördeği görmek, liyakati az, müsrif bir  kadın ile tâbir olunur. Rüyada görülen yaban ördeğinin… Read More »

Rüyada Yabani Sığır Görmek

Rüyada kendi başının yabani sığır başı gibi olduğunu görmek,  reisliğe, ganimete ve yabancı bir takım insanlar üzerine amir olmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yabani sığırı görmesi, çok ibadet eden ve fakat ehl-i sünnetten  ayrılmış bulunan lider bir adama delâlet eder. Rüyada bir sığır gözü bulduğunu görmek, ömrü kısa olan etli ve güzel bir kadına… Read More »

Rüyada Yaban Keçisi Görmek

Rüyada dişi yaban keçisi görmek, zengin ve servet sahibi  kadınlara delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir dişi yaban keçisi bulduğunu görmesi,  geçimi hususunda çalışmaya, bolluğa ve hayıra delâlet eder.  Rüyada yabani dişi keçiler görmek, bolluk, bereket, hayır, rahatlık ve huzura delâlet  eder.  Bir kadının rüyada yabani dişi keçinin kendi evine girdiğini görmesi, sıkıntı ve şiddete … Read More »

Rüyada yabani zaferan görmek

Bir kimsenin rüyada yabani zaferan görmesi, yapacağı  herhangi bir iş için verilecek zamana delâlet eder.  Rüyada yabani zaferanı yonca ekili tarlanın etrafına ektiğini görmek, hatır ve hayale  gelmeyen bir yerden erişecek fayda ve menfaata delâlet eder.