Category Archives: Z Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada zırh görmek

Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal ve maişete delâlet eder. Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Emn ü eman, b) Şeref, c) Güzel geçim, d) Evlat, e) Nimet. Bir kimsenin rüyada zırh görmesi, düşmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder. Çünkü, zırh harpte düşmandan korunmak için kullanılır.… Read More »

Rüyada zeytinyağcı görmek

Rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim ve hi dayet ile tâbir olunur. Bir kâfirin rüyada zeytinyağcıyı görmesi, Müslüman nuru ile şereflenmesine ve hidayetine delâlet eder. Yine rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim sahiplerine ve sultanlara yakınlığa delâlet eder.

Rüyada zeytinyağı görmek

Bir kimsenin rüyada zeytinyağı görmesi, rızık ve helal mala delâlet eder. Rüyada zeytin yağı ile vücudunu yağladığını görmek, afiyet ve şifaya alâmettir. Bazan da zeytinyağı görmek, ilim, bereket, hidayet, hikmet, batını nur ve helal rızka delâlet eder. Yine zeytin yağı rüyası, göz ve gönül nuruna ve kalb safasma delâlet eder. Bir kimsnin rüyada zeytinyağı içtiğini… Read More »

Rüyada zeytin görmek

Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate,  güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin  mübarek bir meyvedir.  Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz ü berekete  delâlet eder. Zeytin ağacı diktiğini görmek, bol ve geniş rızka işarettir.  Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını örmek,… Read More »

Rüyada zerdali görmek

Rüyada ve mevsiminde görülen zerdali, altınlara delâlet eder. Rüyada  yeşil zerdali görmek, gümüş para ile tâbir olunur.  Rüyada zerdali ağacının meyvelerinin yeşil olduğunu görmek, gümüş paraya, sarı  olduğunu görmek, altına delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada zerdali ağacından meyveler topladığını görmesi, zengin ve  güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.  Bazı kere de zerdali ağacı görmek,… Read More »

Rüyada zencefil görmek

İbn-i Srîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zencefil yediğini gören hasta  olur ve neticesinde vefat eder. Rüyada zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek,  keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını görmek, dünyanın pis şeyleriyle  mağrur olmaya işarettir.  Bir kimsenin rüyada zencefil ile Kur’ân-ı Kerim veya tevhide it bir şey yazdığını … Read More »