Rüyada zerdali görmek

Rüyada ve mevsiminde görülen zerdali, altınlara delâlet eder. Rüyada  yeşil zerdali görmek, gümüş para ile tâbir olunur.  Rüyada zerdali ağacının meyvelerinin yeşil olduğunu görmek, gümüş paraya, sarı  olduğunu görmek, altına delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada zerdali ağacından meyveler topladığını görmesi, zengin ve  güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.  Bazı kere de zerdali ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen hastalıklı bir  adama işarettir.  Rüyada meyveli veya meyvesiz bir ağacın dalını kırdığını görmek, yakını ve dostu  olan bir adamla kavga etmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada mevsimi dışında sarı zerdali yediğini görmesi, altın para sadaka  etmeye ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Bazı tâbirciler demişlerdir ki: Rüyada zerdali ağacı görmek, münafık bir adama  işarettir. Çünkü, sarılık hastalık; hastalık ise, nifaktır.  Rüyada elma ağacı üzerinden zerdali topladığını görmek, halktan zorla vergi almaya  işarettir. Çünkü elma ağacında zerdali olmaz.  Bazan da zerdali, korkuya delâlet eder. Bazı kere de kolaylıkla erişilecek rızka  işarettir.

Rüyada zencefil görmek

İbn-i Srîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zencefil yediğini gören hasta  olur ve neticesinde vefat eder. Rüyada zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek,  keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını görmek, dünyanın pis şeyleriyle  mağrur olmaya işarettir.  Bir kimsenin rüyada zencefil ile Kur’ân-ı Kerim veya tevhide it bir şey yazdığını  görmek, hayır ve menfaata delâlet eder.

Rüyada zemzem görmek

Bir kimsenin rüyada zemzem içtiğini görmesi, dert ve hastalıklardan şifa  bulmaya, gönül aydınlığına, ilim ve irfana nailiyete delâlet eder. Çünkü zemzemde  şifa vardır ve ne niyetle içilirse, o şey hâsıl olur.

Yine rüyada zemzem içtiğini görmek, takva ve iyilik cihetinden bir hayra erişmeye  işarettir. Rüyada zemzemi bir testiye doldurduğunu görmek, irfan nuru ile  bezenmeye, ilme, hikmete ve helal rızka delâlet eder.

Zemzem ile abdest aldığını ve namaz kıldığını görmek, hacca gitmeye işarettir.  Rüyada başkalarına zemzem ikram ettiğini görmek, çok çok hayra nail olmaya delâlet  eder.  Rüyada zemzem suyunu başına döküp onunla serinlediğini görmek, günahlardan  halâs olmaya ve hastalıktan şifaya delâlet eder.

Rüyada zembil görmek

Rüyada zembil görmek, zevceye, hizmetçiye, çocuğa, mala, rızka ve  menfaate delâlet eder. Yine zembil rüyası, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi  hazırlayan ev sahibine delâlet eder. Zembil, bazı kere de erkek hizmetçiye işarettir.  Rüyada zembil görmek, uzun ömre, nimete, hayır ve berekete, din kuvvetine ve  mirasa da delâlet eder.

Rüyada zelzele – deprem görmek

Rüyada zelzele görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye alâmettir.  Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini  görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir.  Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve  berekete delâlet eder.  Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryad ü İlgan etmeye, karmakarışık sözlere,  can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına delâlet eder.

Rüyada bir mahalde zelzele olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve  bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet reisinin oraya geleceğine ve halka zulüm  ile muamele edeceğine işarettir.  Bazı kere de bu rüya, şiddetli bir hastalığa delâlet eder.

Kıtlık hüküm süren bir yerde zelzele olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana  gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bağ ve bahçede zelzele olduğunu  görmek, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna delâlet  eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında  çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder. Haziran’da  görülen zelzele, şerli ve kötü insanların helakine işarettir.  Temmuz ayı içinde zelzele görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder.  Ağustos ayında görülen zelzele, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada her ayın kendine göre tâbiri vardır. Zelzele rüyasına türlü türlü tâbirler  yapılmıştır. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir.

Rüyada Zekeriyya (a.s.)’ı görmek

Rüyada pegamberlerden Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, dinde  salâha, müjdeye, imanda kemale ve salih bir evlat ile tebşir edilmeye delâlet eder.  Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, hayırlı işleri başarmaya da işarettir.  Rüyada onun kabrini kazdığını görmek, onun yolunda gitmeye delâlet eder. Kazılan  kabirde onun mübarek vücudundan bir eser bulunursa, rüya sahibi muradına nail  olur.

Rüyada zekat verdiğini görmek

Rüyada malının zekâtını verdiğini görmek, eldeki malın ziyadeliğine,  temizliğine ve artmasına delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisine farz olan zekâtı verdiğini görmesi, nimete nail olmaya,  farzları edaya, namazları vaktinde kılmaya ve dinde salâha delâlet eder.

Çünkü  Kur’ân-ı Kerim’de: “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin.” buyurulmuştur.  Yine bir adamın rüyada malının zekâtını ayırıp bir yere koyduğunu görmesi, Allahu  Teâlâ tarafından işlerinin kolaylaştırılmasına ve tevbeye delâlet eder.  Rüyada zekât vermek; menfaate, rahat ve sürura, makamın yükselmesine ve  belaların def edilmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada fitresini verdiğini görmesi, namaza, tehlil ve teşbihe, borcu  ödemeye, hastalıktan berî olmaya alâmettir.  Rüyada zekât verdiğini görmek, müjdeye, hayıra, feyz ve şifaya, güç işlerin  kolaylaşmasına, hüzün ve sıkıntıdan kurtulmaya, düşman üzerine galip gelmeye ve  bol rızka delâlet eder