Rüyada zehiri yok eden ilaç görmek

Rüyada zehiri gideren ilacı görmek, korkudan emin  olmaya delâlet eder.  Bir gün bir adam, İbn-i Şîrîn hazretlerinin huzuruna gelip:  – Ey imam, dedi, rüyamda bir yılan elimin baş parmağından ısırdı ve elimin baş  parmağı şişerek acı ve ıstırap verdi ve bir ilaç alıp ağzıma koyunca acısı zail oldu.  Ibn-i Sîrîn (rh.a.) o kimseye hitaben:  – Ey Adem, dedi, sen günahkâr kimselerle düşüp kalkan birisin. Eğer ilacın tesiri  olmadı deseydin, seni bir şeye temessük etmiş zannederdim. Ancak o şeyin ne  olduğunu ben de bilmem.

Rüyada zehir görmek

Kişinin rüyada zehir görmesi, mala delâlet eder. Bir adamın rüyada  kendisine zehir içirdiğini ve vücudunda şişler meydana geldiğini görmesi, meydana  çıkacak şiş miktarmca mala nailiyete delâlet eder.  Rüyada zehir içtiğini görmek, uzun ömre delâlet eder.

Ibn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki:  – Rüyada tanınmış bir kimsenin kendisine zehir verdiğini veya içirdiğini görmek, o  zattan gelecek haram mala delâlet eder.  Rüyada zehir içerek vefat ettiğini görmek, çok uzun yaşamaya delâlet eder.  Rüyada çok zehirlere mâlik olduğunu ve bunlarla uğraştığını görmek, ahiete faydası  olmayan işlerle vakit geçirmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada öldürücü zehir görmesi, ölüme işarettir. Yine zehir, onu rüyada  içen kimse için, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada zeberced görmek

Kişinin rüyada zeberced görmesi, temiz, pak. doğru, şecaatli, takva ve  vera sahibi, dindar ve soylu birine delâlet eder.  Zeberced görmek, temiz ve helal mala da alâmettir.  Rüyada bir kimsenin kendisine” zeberced verdiğini görmek, hayra, nimete, mala ve  menfaata delâlet eder. Yine rüyada zeberced görmek, çok hayra, devamlı sevince,  menfaat ve helal mala işarettir.  Bazı kere de zeberced görmek, ilim ve takvadan hâsıl olan doğru söze delâlet eder.  Rüyada bir zeberced taşı bulduğunu görmek, ele geçecek helal mala işarettir. Mâlik  olduğu zebercedi kaybettiğini görmek, malda meydana gelecek zarara delâlet eder.  Rüyada bekâr bir kadının bir erkeğin kendisine zeberced hediye ettiğini görmesi, o  kişi ile evlenmesine delâlet eder.

Rüyada zayi ve telef etmek

Rüyada güzel ve hoş bir şeyi zayi ettiğini görmek,  bulunduğu bir hayrı ifsad etmeye yani bozmaya işarettir. Veya o kişi şehadet ve  ahdini bozar.  Rüyada altın veya gümüş gibi bir şeyi zayi ettiğini görmek, kuyumcular hakkında kötü  söz söylemeye delâlet eder. Bazı kere de bir şeyi telef etmek, kin ve düşmanlığa  delâlet eder.

Rüyada zayıflığını ve kuvvetten düştüğünü görmek

Bir kimsenin rüyada zıyıflığını ve kuvvetten düştüğünü görmesi, kuvvete  ve kudrete delâlet eder. Rüyada zayıflık görmek, aşk ve üzüntü ile de tâbir olunur.  Yine rüyada zayıf olduğunu görmek, fakirliğe, makam ve mevkiden düşmeğe delâlet  eder. Rüyada vücudunun zayıf olduğunu görmek, dinde noksanlığa işarettir ve o kişi  farz olan ibadetleri eda etmekte tembellik eder.

Rüyada zarar uğradığını görmek

Rüyada zarara uğradığını görmek, insanın işlediği günah ie  tâbir edilir.  Rüyada kendisine zarar ve musibet eriştiğini görmek, üzüntü, şiddet ve meşakkate  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada zarara uğramak, itikadın bozukluğuna veya hidayetten sonra  sapıklığa delâlet eder.  Rüyada zarar ve musibete duçar olduğunu görmek, hastanın ölümüne, fakirliğe,  hapisliğe ve körlüğe delâlet eder.

Rüyada zar görmek

Rüyada zar görmek ve oynamak, hakîr düşmana, harp ve husûmete delâlet  eder. Rüyada zar ile kumar oynadığını görmek, ne suretle olursa olsun hayra alâmet  değildir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zar ve kumar oynamak beş vech ile tâbir  olunur:

a) Kumar ve muhasebe,

b) Zevce,

c) Evlat,

d) Kız hizmetçi,

e) Mal.

Rüyada zar çektiğini görmek, talih oyunlarına bel bağlamaya ve boş ümide delâlet  eder.